Uyanan Gençlik

İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1 - Açık Öğretim Lisesi - Son Tekrar

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı D®agon

  • Ezberletmez Öğretir
  • *******
  • Join Date: Mar 2008
  • Yer: Ankara
  • 11618
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Hocam
1.Adana ve çevresini işgal eden Fransızlar ve Fransız ordusunda yer alan Ermenilerin saldırılarına karşı bölgede silahlı direniş başlatan milli cemiyet hangisidir
Kilikyalılar cemiyeti

2.Üniversite reformu ile Darülfünun yerine hangi eğitim kurulu açılmıştır
İstanbul üniversitesi

3.Mustafa Kemal Atatürk harp okulu eğitimini hangi şehirde tamamlamıştır
İstanbul

4.Sivas kongresinde seçilen temsil heyetinin yürütme yetkisini kullanarak Batı Anadolu milli kuvvetler
genel komutanlığına atadığı kişi kimdir
Ali Fuat Cebesoy

5.Hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’nda kendi sınırları dışında savaştığı cephelerden biridir
Romanya Cephesi

6.Hangisi cumhuriyetin ilk yıllarında sağlık alanında yapılan çalışmalardan biridir
Umumi Hafız sıffa kanununun çıkarılması

7.İtilaf devletlerinin İstanbul’u resmen işgal etmelerinin nedeni hangisidir
Mebusan meclisinin misakki milli’yi ilan etmesi

8.Huriyetin ilk yıllarında halkın elinde yeterli sermaye olmamasının nedeni ile büyük yatırımların
devlet eliyle yapılması gerekmiştir.
Bu durum hangi Atatürk ilkesi nin doğmasına neden olmuştur
Devletçilik

9.Hangisi Mustafa Kemal'in eğitim öğrenim amacıyla bulunduğu şehirlerden biridir
İstanbul

10.İlk TBMM olağanüstü durumda çalıştığı için yasama yürütme ve yargı yetkilerini kendi elinde
toplamıştır böylece güçler birliği ilkesini benimsemiştir bundan Savaş koşullarını yaşanmasından
dolayı çabuk karar alma ve uygulama düşüncesi etkili olmuştur.
Verilen bilgilere göre İlk TBMM ile ilgili hangisi söylenemez
Güçler ayrılığı ilkesini benimsemiştir

11.Balkan savaşı sonunda Osmanlı devleti ile Bulgaristan arasında hangi antlaşma imzalanmıştır
İstanbul antlaşması

12.Milli mücadele döneminde Türkler aleyhine basın ve yayın yoluyla yapılan olumsuz propagandaları
engellemek amacıyla faaliyet gösteren milli cemiyet hangisidir.
Milli Kongre cemiyeti

13.Mücadele döneminde tekâlif-i milliye emirlerinin yayınlanmasının amacı nedir
Orduların ihtiyaçlarını karşılamak

14.Hangisi kuvayi milliye birlikleri’nin özelliklerinden biridir
Tek merkezden İdare edilmişlerdir

15.Hangisi 1907 yılında oluşturulan üçlü itilaf devletlerinden biridir
İngiltere

16.Mudanya ateşkes görüşmelerinde Türkiye büyük millet meclisini kim temsil etmiştir
Ali Fuat

17.GümrüBarış antlaşması için hangisi söylenebilir
Bmm hükümetinin uluslararası alanda sağladığı ilk askeri ve siyasi başarıdır

18.İngiltere nin birincı Dünya Savaşı’nda Orta Doğu petrollerinin kontrol altında tutmak ve
Kafkaslarda Ruslarla birleşmek için açtıkları cephe hangisidir
Irak cephesi
19. I Dünya savaşı sonrası Milletler cemiyeti teşkilatının kurulması kararı hangi konferansta alınmıştır
Paris Barış konferansı

20. Atatürkçü düşüncenin dinamik bir öğreti olmasını sağlayan ilke hangisidir
İnkılapçılık

21. Hangi anlaşma ile Yeni Türk Devleti'nin varlığı ve bağımsızlığı tüm dünya tarafından kabul edilmiştir
Lozan Barış antlaşması

22. Üniversite reformu ile Darülfünun yerine hangi eğitim kurumu açılmıştır
İstanbul Üniversitesi

23. Hicaz Yemen cephesinde İngiltere ve Mekke emir’i Şerif Hüseyin’e karşı medine’yi müdafaa eden
komutan hangisidir
Fahrettin paşa

24. Lozan Barış konferansı’nda itilaf Devletleri nin İstanbul hükümeti ile Türkiye Büyük millet meclisi’nin hükümetine davet etmeleri aşağıdakilerin hangisinin kaldırılmasına yöneliktir
Saltanat

25. Cumhuriyetin ilk yıllarında halkın elinde yeterli sermaye bulunmaması nedeniyle büyük yatırımlar devlet eliyle yapılması gerekmiştir.
Bu durum hangi Atatürk illkesini doğmasına neden olmuştur
Milliyetçilik

26. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki bütün okulları milli eğitim bakanlığı'na bağlanması hangisi ile gerçekleşmiştir
Tevhid-i tedrisat kanunu

27. I Dünya Savaşı’nın başlaması ile birlikte asya’daki yayılmasını hızlandırmak için İngiltere’nin yanında yer alarak Almanya’ya savaş ilan eden Uzakdoğu ülkesi hangisidir
Japonya

28. ... İlkesi toplumdaki sınıf ve gruplara ayrıcalık tanımadığından sınıf mücadelesini reddeder. Böylelikle toplumun hiçbir ayrım göz etmeden karşılıklı dayanışma bilincinin gelişmesine ve ülke bütünlüğünün sağlanmasında en büyük katkıyı sağlar
Halkçılık

29. Hangisi Mustafa Kemal'in öğrenim amacıyla bulunduğu şehirdir
İstanbul
.
30. Yeni Türk devletlerinin kurulması yolunda atılan ilk adımdır
. Mücadele'nin amacı gerekçesi ve yöntemi açıklanmıştır
. İthilal beyannamesi özelliği gösterir.
Verilen bilgiler hangisine aittir.
Amasya genelgesi

31. Hangisi kapatılarak yerine İstanbul üniversitesi kurulmuştur
Darülfünun

32. Mustafa Kemal harp okulu eğitimini hangi şehirde tamamlamıştır
İstanbul

33. Hangisi Büyük millet meclisi ne karşı çıkan ayaklanmalara yönelik alınan önlemlerden biri değildir
Meclisin geçici olarak Sivas'a taşınması

34. Temsil heyeti ilk defa hangisinde seçilmiştir
Erzurum kongresinde

35. 1.Dünya savaşı sonrasında Milletler cemiyeti teşkilatının kurulması kararı hangi konferansta alınmıştır
Lozan Barış konferansı

36. Kemal'i etkileyen düşünürlerden biridir
. Vatan ve Hürriyet şairi olarak bilinir
Bilgi verilen kişi kimdir
Namık Kemal

37. Sivas’ta milli bir kongrenin toplanması kararı aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır
Amasya genelgesi

38. İlk Türkiye Büyük millet meclisi olağanüstü durumda çalıştığı için yasama yürütme ve yargı yetkilerini kendi elini toplamıştır böylece güçler birliği ilkesini benimsemiştir bunda Savaş koşullarının yaşanmasından dolayı çabuk karar alma ve uygulama düşüncesi etkili olmuştur
Verilen bilgilere göre İlk Türkiye Büyük millet meclisi ile ilgili hangisi söylenemez
Çabuk karar alma ve uygulama düşüncesi ile hareket edilmiştir

39. Hangisi Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen yazar ve düşünürler den biri değildir
Orhan Pamuk

40. Hangisi ı Dünya Savaşı’nda Almanya’nın Osmanlı Devleti’nin kendi yanında savaşa sokma
sebeplerinden biri değildir
Osmanlı savunmasını Fransa ya karşı kullanmak

41. Adana ve çevresini işgal eden Fransızlar ve Fransız ordularında yer alan Ermenilerin saldırılarına karşı bölgede silahlı direnişi başlatan milli cemiyet hangisidir
Kilikyalılar cemiyeti

42. Mondros ateşkes Antlaşması'nın ardından Musul hangi devletler tarafından işgal edilmiştir
İngiltere

43. Sivas'ta milli bir kongrenin başlamasının kararı hangisinde alınmıştır
Amasya genelgesi

44. Tekalif-i milliye emirleri hangisi tarafından yayınlanmıştır
Mustafa Kemal Atatürk

45. Soyadı kanunu'nun kabulü hangi alanla ilgili bir düzenlemedir
Toplumsal

46. Çağın gerisinde kalmış eskimiş kurumları ortadan kaldırarak yerlerine ülkenin ilerlemesini
çağdaşlaşmasına sağlayacak yeni kurum ve kuralları koymayı amaçlayan Atatürk ilkesi hangisidir
İnkılapçılık

47. Büyük millet meclisi Savaş koşullarında kararları hızlı alıp uygulanmasını sağlamak amacıyla hangisini belirlemiştir
Güçler birliği ilkesini benimsemiştir

48. Mustafa Kemal askeri rüştiyesine hangi şehirde tamamlamıştır
Selanik

49. Hangi kanun yürürlüğe girilmesinden sonra milli eğitim bakanlığı yaptığı inceleme sonucunda
medreselerin kapatılması ne karar verilmiştir
Tevhid-i tedrisat kanunu

50. I Dünya Savaşı’nda hangi cephede Almanların hedefi Bakü petrollerini ele geçirmekti
Kafkas

51. 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük millet meclisi'nin ilk başkanı kimdir
Kemal Atatürk

52. Milli mücadele'de Güney cephesi'nde hangi işgale karşı direniş yapılmıştır
Fransızlar

53. Osmanlı devleti trablusgarp’ı hangi antlaşma ile İtalya’ya bırakmıştır
Triyanon antlaşması

54. Kuvayi milliye birlikleri'nin özelliklerinden biridir
Gönüllük esasına göre kurulmuştur

55. Sovyet Rusya'nın Sevr antlaşması'nı reddederek misak-ı milli'yi tanıdığı antlaşma hangisidir
Moskova antlaşması

56. 1.Dünya savaşı sonunda yenilen devletlerin durumu görüşmek üzere hangi konferans toplanmıştır
Londra konferansı

57. Hangisi birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı devletlerine karşı savaşan devletlerden biri değildir
Romanya

58. Manda ve himaye konusu ilk kez hangisinde reddedilmiştir
Samsun kongresi

59. Kemal'in Şam'da görev yaparken kurduğu cemiyet hangisidir
Vatan ve Hürriyet cemiyeti

 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
79 Gösterim
Son İleti 27 Şubat 2021, 13:54:14
Gönderen: D®agon
0 Yanıt
90 Gösterim
Son İleti 27 Şubat 2021, 13:59:40
Gönderen: D®agon
0 Yanıt
97 Gösterim
Son İleti 27 Şubat 2021, 14:11:21
Gönderen: D®agon
0 Yanıt
80 Gösterim
Son İleti 27 Şubat 2021, 14:20:22
Gönderen: D®agon
0 Yanıt
81 Gösterim
Son İleti 27 Şubat 2021, 14:28:37
Gönderen: D®agon