Uyanan Gençlik

Atatürk ilkeleri ve inkilap tarihi 2 - Çıkmış Ara Sınav Soruları

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *******
  • Join Date: Eki 2016
  • Yer: Hatay
  • 63857
  • +526/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner
1. Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait İsyanı sırasında yaşanan gelişmelerden biri değildir?
A) Ali Fethi Bey Hükümeti’nin yeniden kurulması
B) Bazı il ve ilçelerde sıkıyönetim ilan edilmesi
C) Takrir-i Sükûn Kanunu’nun ilan edilmesi
D) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’na ilave madde konması
E) İstiklâl Mahkemeleri'nin kurulması

2. Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı İktisadi'de yer alan esaslardan biri değildir?
A) Türkiye halkının tahribat yapmaması, imar etmesi
B) Saltanat ve hilafet hakkında propaganda yapılmasının yasaklanması
C) Türkiye halkının vakit, servet ve ithalatta israf yapmaması
D) Türkiye halkının hırsızlık, yalancılık ve tembelliğe düşman olması
E) Meslek ve sanat erbabı birlikler oluşturularak dayanışmanın sağlanması

3. Sultan Vahdettin’den sonra halifeliğe seçilen son Osmanlı hanedan mensubu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Seyyid Bey
B) Abdülaziz Bey
C) Abdülmecid Efendi
D) Ömer Faruk Efendi
E) V. Mehmet Reşad

4. Eğitmen kurslarının kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şehirlerde rüştiye okullarına öğretmen yetiştirmek
B) Köy okullarına öğretmen yetiştirmek
C) İzcilik teşkilatında gençlere talim yaptırmak
D) Şehirlerde vatandaşlara görgü kurallarını öğretmek
E) Kadınlara moda hakkında bilgi vermek

5. Atatürk ve manevi kızı Afet İnan’ın vatandaşlık bilincini geliştirmek üzere
hazırladıkları kitap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vatandaş’a Nasihatlar
B) Mirat-ı Hakikat
C) Cumhuriyet Çocuğuna Öğütler
D) Adab-ı Muaşeret
E) Vatandaş İçin Medeni Bilgiler

6. Milli Mücadele devam ederken Ankara’da toplanan Maarif Kongresi’nin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İdari düzenlemelerle ilgili yapılması gereken çalışmalar
B) Tarım alanında yapılması gereken düzenlemeler
C) Askeri alanda yapılması gereken yenilikler
D) Ulaşım alanındaki aksaklıklar için alınması gereken önlemler
E) Eğitim alanında yapılması gereken atılımlar

7. Saltanatın, hilafetten ayrılarak kaldırılmasına karşı çıkıldığı ve meclisin halifenin meclisi olduğu düşüncesinin savunulduğu eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hilafet ve Milli Hâkimiyet
B) Hilafetin Şerî Mahiyeti
C) Hilafet-i İslâmiye ve Büyük Millet Meclisi
D) Hilafet Hakkında Bazı Umumî Malumat
E) İstiklal Harbimiz

8. Atatürk’ün 1925’te Kastamonu’ya yaptığı geziden hemen sonra gerçekleştirdiği inkılâp aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uluslararası rakamların kabulü
B) Medeni Kanun
C) Hilafetin kaldırılması
D) Şapka Kanunu
E) Harf İnkılabı

9. Türk Kurtuluş Savaşı’ndan hemen sonra daha barış yapılmadan on yedi dönem askerin terhis edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ordu teşkilatının ıslah edilmesi
B) Komutanların milletvekili olmak için istifa etmesi
C) İtilaf devletlerinin barış için ordunun dağıtılmasını şart koşması
D) Barışın sorunsuz olacağına inanılması
E) Yeni işgücü yaratarak üretim artışının sağlanması

10. Aşağıdakilerden hangisi TBMM Hükümeti’nin, işgal sırasında ve sonrasında yaptığı idari düzenlemelerden biri değildir?
A) Tehcir suçu iddialarından dolayı tutuklanmış olanların tutuksuz
yargılanmasına karar verilmesi
B) Tapu senetlerindeki “sened-i hakani” ibaresi yerine “milli” ibaresinin kullanılması
C) Pasaportların TBMM adına verilmesi
D) Vali ve kaymakam olacak kişilerin sınava tabi tutulması
E) İşgal sırasında ülke savunması için yapılan işlerin suç sayılamayacağının
kararlaştırılması

11. Lozan Barış Antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?
A) 30 Ocak 1923
B) 17 Şubat 1923
C) 23 Nisan 1923
D) 24 Temmuz 1923
E) 24 Temmuz 1924

12. Türkiye’de devletçi bir ekonomik modelin uygulanmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bütçe denkliğinin sağlanması
B) Sanayi yerine tarım sektörüne ağırlık verilmesi
C) İzmir İktisat Kongresi’nde devletçi bir ekonomik anlayışın benimsenmesi
D) Atatürk’ün gençliğinden beri devletçiliği benimsemesi
E) Özel sermayenin gelişmemiş olması

13. Laik anlayışta egemenliğin ve hukukun kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Millet
B) Meclis başkanı
C) Hükümet
D) Bağımsız mahkemeler
E) Cumhurbaşkanı

14. Harf devriminden sonra yeni harfleri halka öğretmek için açılan okul aşağıdakilerden hangisidir?
A) Encümen-i Daniş
B) Gazi Eğitim Enstitüsü
C) İnkılap Mektepleri
D) Millet Mektepleri
E) Darülfünun

15. Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne girme konusunda tereddüt etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Musul konusunda Türkiye’nin aleyhinde karar verilmesi
B) İngiltere’nin üye sayısını sınırlı tutması
C) Türkiye’nin Doğu dünyasına yönelik bir dış politika izlemesi
D) Türkiye’nin tam bağımsızlık konusunda ısrarlı olması
E) Milletler Cemiyeti’nin barışı koruma konusunda başarısız olması

16. Atatürk’ün aktif bir dış politika izlemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtilaf devletlerinden intikam almak
B) Sağlanan barışı korumak
C) Sovyetler Birliği ile ABD arasında taraf olmamak
D) Milliyetçiliğe dayalı irredentist düşünceyi uygulamak
E) Doğu ve Batı devletleri arasında blok siyaseti izlemek

17. Lozan Antlaşması’nda ülke sınırlarına dâhil edilemeyen ancak Atatürk’ün ölümünden sonra ülke sınırlarına katılan yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğu Trakya
B) Hatay
C) Makedonya
D) Musul-Kerkük
E) Batum

18. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün halkçılık
ilkesinin temel hedeflerinden biri değildir?
A) Çok partili hayata geçişi engellemek
B) Yasalar karşısında eşitliği sağlamak
C) Adaletli gelir dağılımını sağlamak
D) Sınıf çatışmasını ve ayrışmasını engellemek
E) Siyasi demokrasiyi gerçekleştirmek

19. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde izlenen Türk dış politikasının temel amaçlarından biri değildir?
A) Adil bir devletlerarası düzen sağlamak
B)Taklitçi olmayan bir demokratikleşme gerçekleştirmek
C) Türk devrim ilkelerini komşu ülkelere ihraç etmek
D) Milli bir devlet kurmak
E) Modernleşmeyi gerçekleştirmek

20. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel ilkeleri arasında yer almaz?
A) Barışçılık
B) Gerçekçilik
C) Koşulsuz ittifak
D) Akılcılık
E)
Cevap Anahtarı
1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A B C B E E C D E  D  D   E   A   D  A   B   B   A  C   C

 

Related Topics

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
1619 Gösterim
Son İleti 18 Nisan 2017, 14:15:47
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 Yanıt
1175 Gösterim
Son İleti 18 Nisan 2017, 14:46:26
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 Yanıt
1114 Gösterim
Son İleti 18 Nisan 2017, 15:18:04
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 Yanıt
925 Gösterim
Son İleti 11 Ocak 2020, 17:18:58
Gönderen: Ders Hocası
0 Yanıt
1198 Gösterim
Son İleti 22 Nisan 2020, 14:19:43
Gönderen: Ders Hocası