Uyanan Gençlik

İslam Hukukuna Giriş - 2019 YAZ OKULU - Çıkmış Sınav Soruları

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *******
  • Join Date: Eki 2016
  • Yer: Hatay
  • 63857
  • +526/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner
1. Fıkhın altın çağı" nitelemesi ile kastedilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müçtehid imamlar dönemi
B) Sahabe dönemi
C) Tabiun dönemi
D) Emeviler dönemi
E) Abbasiler dönemi

2. Cahiliye hukukuna ilişkin bazı kural ve kurumların düzeltilerek kabul edilmesine ne
ad verilir?
A) İlgâ
B) İbkâ
C) İsbât
D) İdâme
E) Islâh

3. Müctehid imamlar döneminde, sistemleştirmek amacıyla farazi fıkıh
meselelerine yer verilen ekol aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Şâfiî ekolü
B) Maliki ekolü
C) Hanefi ekolü
D) Hanbelî ekolü
E) Zahiri ekolü

4. Hem nass yoluyla bildirilmiş hem de ictihadî yöntemlerle elde edilmiş hükümleri birlikte
ele alan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtikad
B) Muamelat
C) Fıkıh
D) Şeriat
E) Ameliyyat

5. Bazı usulcüler, icmâın gerçekleşmesi için icmâa katılan müctehidlerin hepsinin ölmesini şart görürler. Literatürde bu şart aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
A) Emvâtu’l-ulema
B) İnkırazu’l-asr
C) Mevtu’l-müçtehidin
D) İnsidâdu’l-ictihad
E) Fevtu’l-fukaha

6. İmam Şâfiî'nin fıkıh usulü alanında günümüze ulaşan ilk eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) el-Mühezzeb
B) İhtilâfü'l-hadîs
C) el-Ümm
D) el-Mecmu
E) er-Risâle

7. Kıyası etkin bir biçimde kullanan Ebu Hanife’nin, kıyasın hedeflenen neticeye
ulaştırmadığı durumlarda kullandığı delil aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hiyel
B) İstihsan
C) Örf
D) Mürsel maslahat
E) İcmâ

8. Aşağıdakilerden hangisi aslî delillerin uzantısı olan delillerden biridir?
A) Medine ehlinin uygulaması
B) Istıshâb
C) İcmâ
D) İstihsan
E) Kıyas

9. Şâri‘in yapılması için belirli bir vakit tayin ettiği vacip aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gayri mukadder vacip
B) Mukadder vacip
C) Mukayyed vacip
D) Mutlak vacip
E) Mürsel vacip

10. Ekol müçtehitlerinin kendi zamanlarına kadarki bütün birikimi eleyip seçerek
bütünlüklü, kendi içinde tutarlı bir yapının (mezhep) kurulmasıyla sonuçlanan ictihad
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Serbest içtihad
B) Mutlak içtihad
C) Mukayyet içtihad
D) Kurucu ictihad
E) Mezhepte içtihad

11. Aşağıdakilerden hangisi içtihat yapmanın caiz olmadığı kat’î fıkhiyyât konularından
biridir?
A) Namazın farz olması
B) Haber-i vahidin hüccet oluşu
C) Bayram namazının vacip oluşu
D) Âlemin sonradan yaratılmış oluşu
E) İcmaın hüccet oluşu

12. Hanefilere göre vacibi, farzdan ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Terk edilmesi halinde ahirette cezanın hak edilmesi
B) Yapılmasının gerekli olması
C) Sünnetle sabit olması
D) Özellikle ibadet ve ibadet içerikli konularda olması
E) Sabit olduğu delilin zannî olması

13. Aşağıdakilerden hangisi muâmelât alanının temel başlıklarından biri değildir?
A) Ukûbât
B) Münâkehât
C) Mali muâmelât
D) Muhâsemât
E) Terikât

14. Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı irade ile tamamlanan akitlere örnektir?
A) Emanet
B) Vekalet
C) Kira
D) Kefalet
E) Havale

15. Aşağıdakilerden hangisi “muhasemat” konusu kapsamında yer almaz?
A) Dava
B) Sulh
C) Tereke
D) İkrar/itiraf
E) Şahitlik

16. Bir markete giren kişi, marketin sahibi ile hiç konuşmaksızın bir ekmek alıp poşete koyuyor ve
marketin sahibine parasını verip çıkıyor. Bu şekildeki icap kabul İslam hukukunda
hangi terimle isimlendirilir?
A) Takas
B) İşaret
C) Muavaza
D) Mübâdele
E) Teâtî

17. Cezanın ancak suçu işleyen kimseye verilebileceğini öngören ilke aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Genellik ilkesi
B) Kanunilik ilkesi
C) Şahsilik ilkesi
D) Manevilik ilkesi
E) Vicdan ilkesi

18. Unsurları ve in‘ikad şartları tamam olmakla birlikte sıhhat şartlarından biri eksik olan
evlilik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lazım
B) Fasit
C) Caiz
D) Mevkuf
E) Nafiz

19. İslam ceza hukukunda "Allah hakkı" olarak ifade edilen haklar aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Vücut bütünlüğüne ilişkin haklar
B) Kamusal (toplumsal) haklar
C) Mal güvenliğine ilişkin haklar
D) Yalnızca belli kişi ya da kişilere ait haklar
E) Can güvenliğine ilişkin haklar

20. Aşağıdakilerden hangisi sürekli evlenme engellerinden biri olan “sıhriyet sebebiyle
haram olanlar” kapsamında yer almaz?
A) Usûlün eşleri
B) Hanımın usûlü
C) Hanımın fürû’u
D) Erkeğin usûlü
E) Fürû’un eşleri


CEVAP ANAHTARI
1. A
2. E
3. C
4. D
5. B
6. E
7. B
8. A
9. C
10. D
11. A
12. E
13. A
14. D
15. C
16. E
17. C
18. B
19. B
20. D

 

Related Topics

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
1244 Gösterim
Son İleti 20 Şubat 2020, 13:44:23
Gönderen: Ders Hocası
0 Yanıt
2393 Gösterim
Son İleti 20 Şubat 2020, 14:10:14
Gönderen: Ders Hocası
0 Yanıt
664 Gösterim
Son İleti 20 Şubat 2020, 16:02:49
Gönderen: Ders Hocası
0 Yanıt
819 Gösterim
Son İleti 20 Şubat 2020, 18:03:34
Gönderen: Ders Hocası
0 Yanıt
992 Gösterim
Son İleti 21 Şubat 2020, 23:55:20
Gönderen: Ders Hocası