6. Sınıf Din Kültürü - Namaz İbadeti - Konu Testi 5

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *******
  • Join Date: Eki 2016
  • Yer: Hatay
  • 63863
  • +526/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner
1. Hz. Zekeriya’yla ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Geçimini demircilik yaparak sağlamıştır.
B) İsrailoğullarına tevhid inancını tebliğ etmiştir.
C) Hz. İbrahim ve Hz. Davut’un soyundan gelmiştir.
D) Oğlu Hz. Yahya peygamber olarak görevlendirilmiştir.

2. “Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarımın isyankâr olmalarından korkuyorum. Karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından; bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir
çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl!”
(Meryem suresi, 5 ve 6. ayetler)
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Zekeriya’nın bu duayı yapmasının nedenidir?
A) Bakıma muhtaç olması
B) Allah’tan çocuk istemesi
C) Hz. Yakub’u çok sevmesi
D) Yalnız kalmaktan korkması

3. Hz. Zekeriya’yla ilgili
I. Hz. Meryem’in eğitimiyle ilgilenmiştir.
II. Medine’deki mabette çok ibadet etmiştir.
III. İnsanları Yüce Allah’a itaat etmeye çağırmıştır.
öncüllerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve III.
C) II ve III.

4. “Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahyâ’yı verdik;
eşini de bunun için elverişli kıldık. Onlar, hayır işlerinde
yarışırlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı; onlar,
bize karşı derin saygı içindeydiler.” (Enbiya 90. ayet)
Bu ayette sözü edilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Muhammed
B) Hz. Davud
C) Hz. Musa
D) Hz. Zekeriya

5. ”Ey Yahyâ! Kitaba var gücünle sarıl!” dedik ve ona henüz
çocukken hikmet verdik. Ayrıca katımızdan ona şefkat ve
ruh temizliği de (verdik). O, kötülükten çok sakınan biriydi. Anne babasına çok iyi davranırdı; zorba ve âsi değildi.” (Meryem suresi, 12-14. ayetler)
Bu ayetlerde Hz. Yahya’yla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Hayırlı bir evlat olmasına
B) Yumuşak kalpli olmasına
C) Kardeşleriyle iyi geçinmesine
D) Kötülüklerden uzak durmasına

6. I. Allah duasını kabul etmiştir.
II. Kendini hayır işlerine adamıştır.
III. Hz. Meryem’le hiç görüşmemiştir.
Numaralanmış öncüllerden hangileri Hz. Zekeriya hakkında söylenemez?
A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
C) I ve II.
D) II ve III.

7. “O (Zekeriya), mabette durmuş namaz kılarken melekler
ona şöyle seslendiler: “Allah’ın bir kelimesini tasdik edici, efendi, iffetli ve sâlih kullardan bir peygamber olarak Yahyâ’yı Allah sana müjdeliyor.” (Âl-i İmrân suresi, 39. ayet)
Bu ayet hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hz. Zekeriya’ya bir müjde verdiği
B) Hz. Yahya’nın güzel ahlakını övdüğü
C) Hz. Zekeriya’nın duasına cevap olduğu
D) Hz. Muhammed’in geleceğini müjdelediği

8. Fil suresiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Mekkeli müşrikleri uyardığı
B) Fil olayının zamanını bildirdiği
C) Fil olayının sonuçlarını açıkladığı
D) Mekkelilerin yanlışlarını düzelttiği

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Fil suresinde bulunmaz?
A) “Kul eûzü bi Rabbi’n-nâs.”
B) “Fece’alehüm ke’asfin me’kûl.”
C) “Termîhim bi-hıcâratin min siccîl.”
D) “Ve ersele ‘aleyhim tayran ebâbîl.”

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Fil suresinin bir bölümünün anlamıdır?
A) “De ki: O, Allah’tır, bir tektir.”
B) “Muhakkak biz, sana Kevser’i verdik.”
C) “Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?”
D) “Selam, bize ve Allah’ın iyi kullarının üzerine olsun.”

11. Fil suresiyle ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Fil olayı anlatılmıştır.
B) Mekke’de indirilmiştir.
C) Kısa surelerden biridir.
D) Ayetlerinin sayısı altıdır.

12. Fil suresinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Fil ordusunun perişan hâline
B) Fillerin orduyu güçlü kıldığına
C) Kuşların Fil ordusunu yendiğine
D) Ebrehe’nin planının bozulduğuna


[b]CEVAP ANAHTARI:[/b]
1. A
2. B
3. C
4. D
5. C
6. B
7. D
8. A 
9. A
10. C
11. D
12. B