Uyanan Gençlik

2019-2020 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları (2)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *******
  • Join Date: Eki 2016
  • Yer: Hatay
  • 63857
  • +526/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner
A) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.( 14x5=70 puan )
1) “De ki: “O, Allah’tır, tektir. Allah sameddir. Doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.” Bu surenin konusu aşağıdakilerin hangisidir?
A) Allah’ın ilmi           B) Allah’a iman
C) Allah’ın birliği       D) Allah’ın yaratıcılığı

2) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.”
(Enbiya suresi, 22. ayet)
Bu ayette verilen mesaj aşağıdaki hangi kavramla ilgilidir?
A) Emanet   B) İman   C) İhlas  D) Tevhit

3) Samimi olmak; dine içtenlikle bağlanmak, inanç ve ibadetlerinde yalnızca Allah’ın rızasını gözetmek demektir.
Bu tanım aşağıdaki kavramların hangisinin tanımıdır?
A) İlah      B) İlim     C) İhlas    D) İnfak

4) Allah’ın gücünün her şeye yettiğini ifade eden isim   aşağıdakilerden  hangisidir?
A) Kadir     B) Basar    C) Rahim    D) Semi

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisi kişinin kendisi için ettiği bir duadır.
A) Allah zihin açıklığı versin.
B) Allah yardımcın olsun.
C) Rabbim ilmimi artır.
D) Yolun açık olsun.

6) İnsanın isteklerini Yüce Allah’a (c.c.) iletmesi, ondan yardım dilemesidir. Bu tanım, aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?
A) Tevhid    B) Dua    C) Hanif   D) İhlas

7) Allah’ın güzel isimlerinden biri semî’dir? Semî, Allah her şeyi - - - -, anlamına gelir.
Boş bırakılan yere anlam akışına uygun olarak aşağıdakilerin hangisi gelmelidir?
A) bilir   B) görür   C) işitir    D) bağışlar

8) Hz. Şit (a.s.), Allah (c.c.) tarafından peygamber olarak görevlendirildikten sonra kendisine  kaç sayfalık bir Suhuf gönderilmiştir?
 A) 10      B) 20      C) 30      D 50
9) Hz. İbrahim(a.s.) Kıssası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ateşe atılınca ateş Onu yakmamıştır.
B) Kendini tanrı ilan eden Nemrut ile mücade etmiştir.
C) İnsanlar şenlikte iken putları kırmıştır.
D) Oğlu İsmail ile Kâbe’yi yeniden yıkmıştır.

10) Her resmin bir ressamı, her binanın bir ustası vardır. Bu içinde yaşadığımız muhteşem evrenin de bir _______________vardır. “
Yukarıdaki cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir?
A) Yaratıcısı   B) İklimi  C) Güzelliği     D) Havası

11) Aşağıdakilerden hangisi insanı hayvandan ayıran en önemli özelliktir?
A) Konuşabilmek          B) Koşabilmek     
C) Yürüyebilmek           D) Akıl

12) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu…” (Enbiyâ Suresi 22. ayet.) Bu ayette verilmek istenen ana mesaj nedir?
A) Evrenin kendiliğinden var olmadığı
B) Allah’tan (c.c.) başka ilah olmadığı
C) Allah’ın (c.c.) dualarımızı işittiği
D) Allah’ın (c.c.) her şeyi bildiği

13) Allah’ın varlığı ve birliği, eşi, benzeri ve ortağı olmadığından bahseden sure hangisidir?
A) Bakara suresi   
B) Yasin suresi           
C) İhlâs suresi           
D) Fatiha suresi

14)  Kur’an-ı Kerim’in  - - -   suresidir, kısa bir sure olup dört ayetten oluşur. Sure, Allah’ın (c.c.) varlığı, birliği ve diğer özelliklerinden bahsetmektedir.
Yukarıda boşluğa hangisi gelmelidir?
A) 112      B) 1     C) 100     D 114

B) Aşağıda verilenleri uygun şekilde eşleştiriniz. (2X5= 10 Puan.)   
Durum   Söylenecek Söz
1.  Allah (c.c.) tarafından bazı peygamberlere gönderilen ve “sayfalar” anlamına gelen ilahi kitaplar      
(….) Tekvin
             
2.  “Sözlükte “çağırmak, seslenmek, istemek ve yakarmak” gibi anlamlara gelir.      
(….) Basar

3.  “Allah’ın (c.c.) bir ve tek olduğunu kabul edip ibadeti yalnızca O’nun için yapmak”      
(….) Tevhid

4.  Allah’ın (c.c.) her şeyi görmesi.      (….) Dua

5.  Allah’ın (c.c.) her şeyi yaratması.      (….) Suhuf


C) İhlas Suresindeki boşlukları doldurunuz. (4x3= 12 Puan.)
1. ….. hüvAllahu …….
2. …………..
3. …. yelid ve ….. yûled.
4. Ve …..  yekün lehû küfüven …….

D) Aşağıdaki boşluklara verilen kelimelerden uygun olanları  yerleştiriniz (2x4= 8 PUAN)
DUA    NEMRUT   HANİF   KUDRET

1. Hz. İbrahim (a.s.), insanları putlara tapınmayı bırakıp Allah’a (c.c.) inanmaları için davet etmeye başladığında, kendisini Tanrı olarak gören zamanın hükümdarı ……….. tarafından ateşe atılmıştır.

2. Hz. İbrahim’in (a.s.) tebliğ ettiği tevhit inancını koruyan; Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olarak gönderilmesinden önce Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine inanan kimseye ………………  denir.

3.  Allah (c.c.), “Bana ………… edin, duanıza karşılık vereyim.”

4. Allah’ın (c.c.) her şeye gücünün yetmesi sıfatına “………….” adı verilir.

 

Related Topics