Uyanan Gençlik

Oryantasyon eğitimi 3. Ders

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimiçi Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *******
  • Join Date: Eki 2016
  • Yer: Hatay
  • 63842
  • +526/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner
Oryantasyon eğitimi 3. Ders
« : 27 Ekim 2019, 17:24:41 »
Hayat Boyu Eğitim Kurumları Yönetmeliği Esaslarına Göre

Performansa dayalı değerlendirme, beceriye dönük başarım ölçütlerini içerecek şekilde hazırlanan kontrol listesine göre yapılır.

Değerlendirmenin teorik kısmı %40, uygulama %60 olarak dağıtılır.

Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar, ödev ve projelere göre yapılır.

Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi   bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.

Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.

Modüler eğitim uygulanan programlarda her modülün sonunda değerlendirme yapılır.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Eğitim KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
Resmî Gazete     : 21.5.2010/27587
Tebliğler Dergisi : HAZİRAN 2010/2633


HALK EĞİTİMİ FAALİYETLERİNİN
UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE
Tebliğler Dergisi: HAZİRAN 2011/2645

USTA ÖĞRETİCİLERİN
E-HAYAT BOYU ÜZERİNDEN YAPMAKLA
YÜKÜMLÜ / YETKİLİ  OLDUĞU HUSUSLAR


Hayat Boyu Öğrenme / Hayat Boyu Eğitim Kurumları Kurs ve Kursiyer İşlemlerinin yürütüldüğü geniş veri tabanlı bir İnternet sitesi olan e-yaygın  ana ekranı soldaki gibi olup,
https://e-yaygin.meb.gov.tr
adresinden Kurum yetkilisi tarafından tanımlanan Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılabilir.

Giriş; Kullanıcı Adı, Şifre ve Doğrulama Kodu ile sağlanabilir.

Kayıtlı kursiyerlerinizi görmek için 1 nolu sekmeyi, kurslarınızla ilgili işlem yapmak için 2 nolu sekmeyi tıklayınız.

Kursiyerler sekmesine tıkladığınızda açılan pencerede onaylanan kursiyerlerin  listesini görebilirsiniz
1 nolu alan tıklanarak kursiyer listesi excel ortamına aktarılabilir

Devam/Devamsızlık girişi ile Her bir Modülün Not girişi bu ekrandan yapabilir.
Devamsızlık ve Not girişleri ardından mutlaka Kurs Sonu İstatistikleri kontrol edilmelidir.

Kurs Planlarının ve Zümre Toplantılarının Yapılması
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ
PLÂNLI YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE
Tebliğler Dergisi :  AĞUSTOS 2003/2551

Kurs Planlarının Yapılması
Plan: Öğretilecek temel konuları ve her konu için kullanılacak ortalama süreyi içeren bir ana taslaktır.

Yıllık Plan: Bir dersin öğrenme ve öğretme etkinliklerinin, bu ders için ayrılan zamana dağıtılarak yapıldığı plan.

Eğitim-öğretim kurumlarında Eğitim etkinliklerine ve derslere hazırlıklı girmek yasal yönden zorunlu, eğitsel yönden gereklidir

Plan  kursun başında yapılır.
Her plân kurs süresini  kapsayacak şekilde olmalı.
Kursun hedeflerine (kazanım) ulaştırıcı olmalıdır.
Konulara  uygun öğretim yöntem ve teknikleri seçilmeli.
Kullanılacak  eğitim materyalleri belirtilmelidir.
Yapılacak  etkinlikler, gezi, gözlem vs. zümre kararı ile belirlenip plana işlenmelidir.
Kutlanacak belirli gün ve haftalara yer verilmelidir.
Plân, standart değil, gerektiğinde konu, süre ve uygulamada değişiklikler yapılabilecek esneklikte olmalıdır.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  EĞİTİM KURULLARI VE ZÜMRELERİ YÖNERGESİ
25/08/2017 tarihli ve 83203306/10.04-E.12827610 sayılı Makam Onayı

Zümre kurulları,
Eğitim ve öğretimin bir plan çerçevesinde yürütülmesini, öğretim programının uygulanması aşamasında birliktelik sağlanmasını,
alınan kararların izlenmesini,
değerlendirilmesini,
sonuçlandırılmasını,
bina ve tesisler ile
araç ve gereçlerinin etkili ve
verimli kullanılmasını sağlar.

DERS DEFTERİ ONAYLATILMASI / İŞLENMESİ
1- İlk sayfadan başlanarak tüm sayfaların dış köşeleri numaralandırılıp  mühürlenir.
2-Ders program gün ve saatleri, öğrenci mevcutları işlenir.
3- Ders defterinin son sayfasında; Kaç sayfadan ibaret olduğu, kim tarafından hangi Eğitim döneminde kullanılacağı belirtilerek Kurum Müdürü Onayı alınır.
4- Devam/Devamsızlık  takibi yapılacak olan  sayfalara öğrenci listesi İşlenir. Hafta sonları ve Resmi tatil günleri  ‘ x ‘ ile işaretlenir.
Kursiyerin geldiği günler‘ + ‘ gelmediği günler ‘ – ‘  Raporlu olduğu günler  ‘R’ İzinli olduğu günler ‘ İ ‘yazılır.
5-Yıllık Planda yer alan konu kazanımları  ilgili saatlere işlenir ve her bir ders tamamlandıktan sonra imzalanır.

Öğretmen ve Usta Öğreticilerin Dikkat Etmesi Gereken Genel Hususlar
Kendisine verilen görevi aksatmamak.
Duyuruları takip etmek.
Belirli gün ve haftaları işlemek.
Özlük bilgilerinde ki değişiklikleri bildirmek.
Dersliğini kurum standartlarına göre düzenlemek.
Demirbaşları kullanma ve koruma.
Giyim- Temsil.
Alanıyla ilgili sergi, yarışma, gösteri gibi faaliyetler düzenlemek.

İLETİŞİM:
İnsanların, toplu halde yaşamaya başlamalarından itibaren, toplumsal etkileşimlerde rol oynayan, sembolik mesajların karşılıklı ulaştırılmasıyla bazı anlamları aralarında paylaşmaları sürecidir.

İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİ
İletişim aynen tekrar edilmez.
İletişim dinamiktir.
İletişim daireseldir.
İletişim devamlıdır.
İletişim geri alınamaz.
İletişim karmaşıktır.

KAYNAK (İletişimin Başlatıcısı
kanal: Mesajın alıcıya giderken izlediği yol (yazı, işaret, konuşma vb.)
ALICI (Mesajın gönderildiği birim)

İletişimde ki Amaç Uyum Sağlamaksa Eğer
Muhatabınızın ayakkabısını giyerek soruna bakın.

Neden İletişim Kurarız?
 Umursanmak
 Kabul gormek
 Değerli olmak
 Yeterlilik
 Sevilmek vb…
Varolmak icin…

İletişimde Anlaşmayı Kolaylaştıran Unsurlar
İletişimde ilk dakika önemlidir.
İletişim, bilgi alışverişi değildir.
İletişim,kişiye değil,kişiyle yapılır.
İletişim bir bütündür.

Etkili İletişimin Yararları
İç huzuru
Öz güven
Tatmin duygusu
Psikolojik rahatlama
Etkileyicilik
Samimiyet
İkna kabiliyeti
Hoşgörü
Sevecenlik
Tutarlılık
Erdemlilik
Saygınlık
Toplumsal Statü
Mevki ve Makam
Geniş bir çevre   
Huzur, Mutluluk ve Başarı...

Kelimelerin Önemi

SENİNLE İFTİHAR EDİYORUM   Önemli 3 Kelime
NE DERSİN?          Önemli 2 Kelime
LÜTFEN            Önemli 1 Kelime
TEŞEKKÜR EDERİM      En Sık Kullanılması Gereken
SEN                               Sihirli Kelime

İnsanlar ne dediğinize değil, ne yaptığınıza bakar.
Güven
Üslup
Lütfen
Üretken Çözümler
Memnun olma
Saygı
Empati

Özel, Sosyal ve İş yaşamımızda   Kendimizi ve Diğer İnsanları
Daha iyi tanıyabilsek,
Daha iyi anlayabilsek ve
Daha iyi yorumlayabilsek…
Gündelik yaşamımız;
Daha az karmaşık,
Daha net ve
Daha dingin olabilir.”

İletişim İle İlgili Gerçekler
Araştırmalar, işletme içindeki iletişimin
 % 80 ’inin tekrarlanması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Üst yönetimin gönderdiği haber ve bilgilerin yalnızca
 % 20 ’si işin fiilen yapıldığı alt kadroya  (5 kademe alta) tam ve doğru   olarak ulaşabilmektedir.

İletişim Sorunu Örnek:
Gönderen      :Genel Müdür
Gönderilen   :Departman Müdürü
   Yarın sabah saat dokuzda tam bir güneş tutulması olacaktır. Bu her gün rastladığımız bir olay olmadığı için çalışanların en iyi elbiselerini giymiş olarak, gözlemek üzere dışarıda toplanmalarını istiyorum. Bu ender olayı vurgulamak için, ben bizzat bu olayı kendilerine açıklayacağım. Yağmur yağarsa iyi göremeyeceğimiz için, çalışanların kantinde toplanmaları gerekecektir.

Gönderen      :Departman Müdürü
Gönderilen   :Üretim Müdürü
    Genel Müdürün emri ile yarın sabah dokuzda tam bir güneş tutulması olacaktır. Eğer yağmur yağarsa, en iyi elbiselerimizi giymiş olarak dışarıda göremeyeceğiz. Bu durumda güneşin yok oluşu kantinden izlenecektir. Bu her zaman rastladığımız bir olay değildir.

Gönderen      :Üretim Amiri
Gönderilen   :Formen
       Eğer yarın kantinde yağış varsa, ki bu her zaman gördüğümüz bir olay değildir, Genel Müdür en iyi elbiseleri içerisinde saat dokuzda yok olacaktır.
   
İş yaşamındaki sorunların
                     %70’i 
                         hatalı iletişimden
                               kaynaklanmaktadır.


Tekrar hatırlayabilmek için herhangi bir ek çaba gösterilmediği takdirde;
Sözlü bir mesajın % 50 ’si alındıktan 20 dakika içinde unutulmaktadır.
İzleyen 8 saat  içinde % 20’si daha unutulmaktadır.
Ertesi gün % 10’u unutulmaktadır.

Demek ki 24 saat içinde mesajın % 80’i unutulmaktadır.

Etkili Dinleme
Dinleme sözel mesajlardan bilgi ve fikirleri alma ve özümleme sürecidir. (Smith,1986).
Karşımızdakini anlamak için dinlemeyi bilmek gerekir. Dinlerken sorun, zihnimizin konuşmacının konuşmasından daha hızlı çalışmasıdır.

Dinlerken Sorun
İnsanlar dakikada 120-150 kelime söyleyerek konuşmaktadırlar. Buna karşılık insan düşüncesinin hızı  dakikada 1200-1500 kelime arasındadır.
Demek ki kişiler dinlerken düşüncelerinde boş zaman olmakta ve başka şeyler düşünmeye başlamaktadırlar.

Dinliyor muyuz?
Dinlerken aynı zamanda ne söyleyeceğinizi düşünür müsünüz?
Karşınızdakinin söylediklerini kendi bildiğinizi esas alarak mı dinlersiniz?
Dinlerken çevre faktörleri konsantrasyonunuzun dağılmasına neden olur mu?
Dinlerken sıkıldığınız zaman vücut diliniz bunu belli eder mi?
Karşınızdakinin sözünü bitirmesine izin vermeyip onun yerine cümleyi tamamlar mısınız?

Bu sorulara genellikle ”evet” cevabı veriyorsanız dinleme ile ilgili problemler yaşamanız olasıdır.

Düşünürden İnciler
Söylediklerinize dikkat edin düşüncelere dönüşür
Düşüncelerinize dikkat edin duygularınıza dönüşür,
Duygularınıza dikkat edin davranışlarınıza dönüşür
Davranışlarınıza dikkat edin alışkanlıklara dönüşür,
Alışkanlıklarınıza dikkat edin değerlerinize dönüşür,
Değerlerinize dikkat edin karakterinize dönüşür,
Karakterinize dikkat edin kaderinize dönüşür.

Başarılı Bir Öğretmenlik İçin
Bir öğretmenin İLETİŞİMDE tam olarak başarılı olabilmesi, öncelikle öğrencilerle iyi bir iletişim kurabilmesine bağlıdır.
Bunun için öğretmenlerin :
Etkin dinleme
Ben dili kullanmak
Göz teması kurmak
Bekleme süresi
Kişiler arası sosyal mesafe

Dikkat
Söyledim…Duydu anlamına gelmez
Duydu…Doğru anladı anlamına gelmez
Anladı…Hak verdi anlamına gelmez
Hak verdi… İnandı anlamına gelmez
İnandı… Uyguladı anlamına gelmez
Uyguladı…Sürdürecek anlamına gelmez…

Beden Dilinde İletişim
Beden dili, duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır.

İnsanların yüz yüze kurdukları iletişimde
   kelimeler % 10
   ses tonu % 30
   beden dili % 60 önem taşır.
      Kültürden kültüre farklılıklar gösterse de dünya üzerinde en geçerli olan dil beden dili diyebiliriz.
   Sözsüz iletişim. sözlü iletişimin mesajlarından çok daha güvenilirdir.

Sözsüz mesajlar: jestler, göz ve baş hareketleri,
beden duruşu, yüz ifadeleri, mesafe, temas ile verilen
mesajlar; (düşmanlık, sıkıntı, güven,  saldırganlık, hoşlanma gibi) gerçek duygu ve tavırları yansıtmak konusunda, söylenen kelimelerden çok daha önemli rol oynar.

Beden Dilinin Öğeleri
Beden Duruşu
Mimikler
Başın Kullanımı
Oturmak İçin Seçilen Yer
Giyim
Bakım ve Makyaj
Jestler
Göz Teması
Ayakların Kullanımı
Oturma Biçimi
Mesafe
Kullanılan Aksesuarlar

Kişi Analizleri
Sandalyeye Binmek 
Sandalyenin arkalığı vücudunu koruyan bir kalkan görevi yaparken onun saldırgan ve egemen bir savaşçıya dönüşmesini sağlar.

Pamukçuk Toplayıcı
Başkalarının görüş veya davranışlarını onaylamadığı ama kendi görüşünü bildirmekten de çekindiğinde yaptığı sözel olmayan hareketler, açığa vurulmayan bir görüşten kaynaklanan hareketler olup bunlara yerine koyma hareketleri denir.

Gözlük üzerinden bakmak, eleştirel, yargılayıcı ve saldırgan bir davranış göstereceği anlamına gelir.

Ellerin açık olması ile birlikte avuç içlerinin yukarı bakması samimiyet ve içtenliği gösterir.

Eşit statüde tokalaşma tarzı: İki el de birbirini kavrar ve avuç dışları tam sağ ve tam sol yönlüdür. Her iki kişinin de kendi varlığını karşısındakine hissettirme amaçlıdır.

Dengeli ve güven veren bir el tokalaşma türüdür.

Üstünlük belirten tokalaşma tarzı: Avuç içleri yere bakar şekilde yapılan el sıkma şeklidir. Avuç içinin yere dönük olması, kişinin karşısındakine güçlü ve üstün olduğu izlenimini verme amacını taşır.
Yapılan araştırmalar üst düzey yöneticilerin büyük çoğunluğunun avuç içleri yere bakar şekilde el sıkıştıklarını ortaya koymuştur.

Boyun eğen tokalaşma tarzı: Parmak uçlarının diğer kişinin avucuna bırakılarak yapılan el sıkma çeşididir. Genellikle kendisine güvensiz, çekingen ve endişeli insanlarda bu tarz görülür.

Tokalaşırken koldan tutmak güven ve samimiyeti yansıtır.

Protokol ve Amacı
Protokol, devlet ve diplomasi alanındaki törenlerde, resmi ilişkilerde ve sosyal hayatta uygulanması gereken kurallar toplamıdır.

Protokol kurallarının amacı, bireysel, kurumsal ve ulusal onuru ve saygınlığı korumaktır.

SOSYAL ALANDA       GÖRGÜ VE NEZAKET KURALLARI;
RESMİ ALANDA         PROTOKOL KURALLARI UYGULANIR.


ÖZEL ALAN: Kişinin kendi yaşam alanıdır. Bu alanda kişi yapacağı tüm hareketlerde özgürdür.

SOSYAL ALAN: Kişinin yaşadığı toplumda sıfatlarından bağımsız kişiliği ve karakteri ile yer aldığı alandır. Sosyal alanda toplumun koyduğu kurallar ve devletin koyduğu genel sosyal kanunlar geçerlidir. Bu alanda kişi yapacağı davranışlardan topluma ve millete karşı sorumludur.

RESMİ (KAMUSAL) ALAN: Kişinin, kişiliği, karakteri ve devlet tarafından verilmiş sıfatları ile yer aldığı alandır. Sosyal alanda devletin koyduğu özel kurallar geçerlidir. Bu alanda kişi doğrudan devlete ve dolaylı olarak millete karşı sorumludur

Sosyal  davranış kuralı resmi ortamda uygulanınca saygısızlık olur.
Resmi davranış kuralı sosyal ortamda uygulanınca samimiyetsizlik olur.

SOSYAL YAŞAMDAKİ KURALLAR
Din Kuralları
Ahlak Kuralları
Sosyal Davranış (Görgü) Kuralları
Hukuk Kuralları

Sosyal davranış kuralları, esas olarak yazılı olmayan, kişisel ilişkilerde uyulması beklenen görgü, terbiye, nezaket, zarafet, saygı ve hoşgörü gibi ilke ve kurallar bütünüdür.

Sosyal davranış kurallarının zaman içinde değişmeleri yeni akımlara uyum sağlamaları da söz konusudur.

Ancak esasları daima geçerliğini korumaktadır.
 Esas olan ise;
Saygı ve nezaket, Onuru ve saygınlığı korumaktır..

SOSYAL YAŞAMDAKİ KURALLAR
Bir insanın niteliği
kıyafetiyle
nazik ve zarif davranışıyla
bilgisi ve konuşmasıyla
becerisi ve işiyle
görgüsü, yemesi-içmesiyle ortaya çıkar.

Toplumun büyük çoğunluğunun benimsediği davranışları küçümseyen ve kasıtlı olarak uyumsuz davranışlar sergileyen kişiler, bulundukları çevreden dışlanmaya mahkumdur.

Başarıda Protokolün Yeri
İşteki başarıyı oluşturan faktörler
%33 Kişilik
%33 Bilgi ve beceri
%34 Temsil niteliği (protokol kurallarına uyma)

Protokolün Uygulandığı Yerler
Yöneticilerin Makam Odaları
Resmi Otomobiller
Toplantılar
Törenler
Resmi Davet ve Ziyaretler
   Bunların dışında protokol üyeleri ile günlük hayatta karşılaştığınızda, görev halinde iseniz protokol kuralları geçerlidir. Ancak görev halinde değilseniz asgari nezaket kuralları geçerlidir.

KAMUSAL VE SOSYAL YAŞAMDA
Kalıcı izlenimin %90’ı ilk on saniyede
 %10’u son on saniyede protokol ve sosyal davranış kurallarına uymakla ya da uymamakla  elde edilir.

ERKEK GİYİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Ayakta iken kravatın en uç kısmı kemere dokunmalıdır. Kravatın elbise ve gömlek ile uyumlu olması önemlidir. Kravat mümkün olduğu ölçüde her seferinde yeniden bağlanmalıdır.

Ceket eteğinin uzunluğunu kollar aşağıya doğru sarkıtıldığında avuç içinin ortasına denk gelecek şekilde seçilmelidir.

Kemer göbek üzerinde olmalıdır. Kemerin elbise ile uyumlu olması önemlidir.

Manşetler ceket kolundan uzun olmalıdır. Bileğinizi rahatça sararak hiçbir rahatsızlık vermeden saatinizi taşımanıza izin vermelidir.

Pardösü hiçbir rahatsızlık vermeden ceket üzerine giyilebilmeli, dizleri kapatmalı,

Pardösü kolları bilek kemiklerinin üzerine gelmeli protokolde koyu renk takım elbiseler tercih edilmelidir.

3düğmeli cekette, alttaki düğmenin açık bırakılması daha uygun olur.

Gömlek beyaz olmalıdır. Açık mavi tonları de olabilir. Gömlek tek renk ise kravat çizgili olabilir. Gömlek çizgili ise tek renk kravat takılmalıdır.

Ayakkabı siyah ve bağcıklı olmalıdır

Çorap siyah renklidir. Ayakkabı, çanta ve kemer aynı renkte olmalıdır.  Süs mendilinde renk sınırlaması yoktur.
 
Takım elbisenin kolunun kısalığı, sırtta ya da yaka altında potluk, bileklerde potluk, çok yüksek pantolon beli, kısa pantolon paçası estetiği bozan hususlardır.

Üst amirinizin giydiği kıyafet sizin için bir ölçü olabilir ancak protokol uygulamasında aslolan kıyafet takım elbisedir.

Öngörülmeyen karşılaşmalarda ceket giymek ya da kravat düzeltmek ne kadar önemliyse üzerinizde varsa pardösünüzü çıkarmak da o kadar önemlidir.

Kadın giyiminde de yukarıda belirtilen hususlara ek olarak şu ayrıntılar sayılabilir;
Kadınlarda gündüz ve gece koyu renk takım kumaş pantolon- ceket  yarı resmî kıyafettir.
Sivil olarak resmî kıyafet hanımlarda gündüz tayyör; gece uzun etek tuvalet;

KADIN GİYİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Kadınlar kıyafetlerinde aşırıya kaçmamalıdırlar. Aşırı makyaj, aşırı takı ve aksesuar, aşırı parfüm ortamdakilerin dikkatini dağıtacaktır.

Kadınlar saçlarını çalışma düzenlerini bozmayacak şekilde toplamalı ya da bağlamalıdır

Görgü ve Nezaket Kuralları
Toplumu oluşturan tüm bireylere ve özellikle yaşça büyüklere çocuklara ve kadınlara karşı nazik olunuz.
   Herkesin olduğu gibi bizlerinde çeşitli isteklerimiz, haklarımız ve sorumluluklarımız olabilir. Tüm isteklerimizi rica ederek belirtmeliyiz.
   Hatasız kul olmaz…. Hata yapabiliriz ancak özür dilememiz gerektiğinde, gecikmeden özür dilemeliyiz.

İnsanlara karşı alıngan değil,
   Anlayışlı
           Hoşgörülü
            İyimser olunuz.
Göstereceğiniz anlayış ve hoşgörü karşınızdakini kazanmanızı sağlar.
İnsanları küçümsemek… onları küçültmez, bizim saygınlığımızı azaltır.

Dedikodudan uzak durmalıyız ve çevremizde dedikodu yapılmasını önlemeliyiz. 

Kişilere öğütler vermemeliyiz.
Her türlü olay karşısında sinirli değil, soğukkanlı olunuz.
Yöneticinin öfkesi değil görev ve sorumlulukları vardır.

Güvenilir olmak, bir protokol kuralının ötesinde kişiliğinizi ortaya koyması açısından büyük önem taşır.
   Çevrenize  ve çevrenizdeki insanlara duyarlı olmak bu çevreyi daha iyi yönetmenizi sağlayacaktır.
   Randevu saatine özen göstermek modern hayatın en önemli şartlarından birisidir.
   Konuşmaları gizlice dinlemek çok nezaketsiz ve hukuki anlamda suç teşkil eden kaba bir davranıştır.
   Başka bir insanın gramerini veya bilgisini düzeltmek kişiyi rencide edecek ve ilişkilerin bozulmasına sebep olacaktır.

Kendi başarınızı bir başkasının ya da ekibinizdekilerin başarılarının üstüne çıkarmak sizin başarınızı gölgeler.

   Sesinizin tonu konuşmanızın içeriğinden daha önemlidir. Kontrol kazanmak veya iddianızı ileri sürmek için sesinizi yükselttiğinizde artık ne söylediğinizin hiçbir önemi kalmaz.

   Sahip olduğunuz mülkiyetler veya yetenekleri ön plana çıkarmak sosyal alan için bir ölçüye kadar kabul edilse de protokol ortamında ayıp karşılanacaktır.

İnsanların birbirini dinleyerek, sözü bitmeden konuşmaya başlamaması, bir nezaket olmasının ötesinde toplumsal bir zorunluluktur.

   Bu davranışı karşınızdakinin yapmaması sizin de onun gibi davranmanızı gerektirmeyecektir.

Görgü ve Nezaket Kuralları Makamda Davranış

Çağrılmadan ve randevu alınmadan makama gidilmez. Makama girildiğinde üstünüz otur demeden oturulmaz ve size gösterilen koltuğa oturulur. Üstünüz size elini uzatmadan siz elinizi uzatmayınız.
İlk kez gidilen bir makam ya da genel amirlerin olduğu bir makam ise ( Valilik, bakanlık birimleri vb.) kendinizi tanıtmanız gerekir. Makama girerken mutlaka ajanda ve kalemle girilmelidir.
Üst veya eş düzey birisi sizin makamınıza geldiğinde makamda oturulmamalı. İzin istenerek Misafir koltuğunda oturmalı.

Makama evrak sunulurken yanına gidilmez. Karşıdan nezaketle verilir.
Makamın anında cevap vermesi ya da imza atması beklenmez.

İşiniz bittiğinde ya da üstünüz iltifat ettiğinde üste teşekkür edilmez "Sağolun" denir.
İşiniz bittiğinizde üstünüzün yanından izin isteyerek ayrılınız, eğer yaptığınız bir ziyaret ise en fazla 20 dakika sürmelidir.

Görgü ve Nezaket Kuralları Makamda Davranış
Makama girmeden önce kıyafetinizi, kravatınızı, ayakkabılarınızı ve saçlarınızı kontrol etmeli ve düzeltmelisiniz.
Makama pardösülü girmeyin elinizde elbise çanta ya da buna benzer bir şey taşımayın
Makamda bulunduğunuz sürece ceketiniz düğmeli olmalıdır.
Makamda ayak ayak üzerine atılmaz koltukta geriye yaslanılmaz.
Makamda üstünüzün sözünü kesmemeli ve sadece konu ile ilgili konuşmalısınız.
Söyleyeceğiniz bir başka konu varsa asıl konu bittikten sonra izin alarak konu hakkında konuşulabilir.
Makamda size sunulan ikramları geri çevirmeyiniz.
Makamdan çıkılırken izin istenir ve kapı el ile tutularak kapatılıp çıkılmalıdır.
Makama girilirken telefonunuzun sessiz de olmasına özen gösterin
Makamda çok acil olmadıkça telefon ile görüşmeyin görüşeceğiniz zaman ise izin alıp kiminle görüşeceğinizi söyleyin.
Sizin makamınıza gelen üstünüzü oda kapısında değil bina kapısında karşılayınız ve kapıda uğurlayınız.
Sizin makamınıza bir üstünüz geldiğinde öncelikle hal hatır sorun ikramda bulunun ancak ısrar etmeyin.
Makamda sadece üstünüz ile ilgilenin, oda teşrifatı, televizyon, kamera görüntüsü, masa üzerindekiler ile ilgilenmeyin.
Makam çıkışında sekreter ya da kapıdaki görevlilere de teşekkür etmeyi unutmayın. 

RESTORAN VE YEMEK ADABI
Lokantada, mönü listesi açık kaldığı müddetçe garson gelmez.
Yemek seçimi yapılınca mönü kitapçığı kapatılır.
Peçete diz üzerine serilir. Tabak altına serilmez.
Peçetenin amacı, ıslanan ve yağlanan dudaklarımızı silmektir.
Üst düzey peçetesini açmadan diğerleri açmamalıdır.
Masadan kısa süreli ayrılmalarda peçete sandalyeye bırakılır.
Peçeteyi kullandıktan sonra peçeteye bakılmamalı.
İşi biten peçete servis tabağının sağına öylece bırakılır.
Kullanılan kağıt peçete de katlanmadan servis tabağının sağına bırakılır.
Ev davetlerinde bez peçete olması makbuldür. İkisi de olabilir.
Tabağın içine peçete atılmaz.
Protokol yemeğinde masa örtüsü ve bez peçete aynı renkte olmalı, mümkünse beyaz olmalıdır.
Çatallar solda, bıçak ve kaşık sağda olmalı.
Çatal-bıçak dıştan içe doğru kullanılmalı
Masadan yere düşen hiçbir şey alınmaz. Garsona yardım edilmez.
Kaşık çorba içildiği müddetçe kasesinin içinde olmalıdır.
Ancak çorba bittikten sonra çorba tabağının yan tarafına bırakılır.
Limon çatalla sıkılmaz, sağ elle sıkılırken sol el siper yapılır. Çorba alt tabağının yanına konur.
Çorbaya ekmek doğranmaz.
Tabağa çok fazla eğilinmez.
Çorbanın dibini almak için tabak yatırılmaz.
Kaşığın kenarına bırakılması, yemeğin bittiği anlamına gelir.
Garsona yardım etmek kibarlık değildir.
Balık bıçağı sadece balığın kılçığını ayıklamak için kullanılır.
Balık bıçağı yoksa bunu ekmek parçası ile yaparız.
Tavuğun derisi yenmek istenmiyorsa, deri çatal ve bıçak yardımıyla ayrılır.
Tek kesim, tek lokma prensibi uygulanır.
Ağza istenmeyen bir lokma (taş, kıl vs.) gelirse, kağıt peçeteyle çıkarılır ve görülmeyecek bir yere konulur.
Elde çatal bıçak, ağızda lokma varken konuşulmaz.
Çok delikli olan tuz, tek delikli olan karabiberdir.
Tuzluk ve diğer istenen malzemeler elden ele verilmez. Uzanabileceği yere bırakılır.
Yemeği tatmadan tuz atılması görgüsüzlüktür.
Çatal ve bıçağın peçete ile silinmesi görgüsüzlüktür.
Yemek çatalıyla tatlı yenmez.
Protokolde kürdan olmaz.
Bize has ekmek tabağı varsa bir parça ekmek bölünür, gerisi bırakılır. Şayet ortak bir tabaktan alınıyorsa, ekmeğin kalanını tabağımıza bırakırız. Masa üstüne konmaz.
Eş ile gidiyorsak karşılıklı oturulur.
Sosyal yemeklerde eşler yan yana oturur.
Eş (kadın) erkeğin sağında oturur.
Kalabalığa erkeğin yönü dönük olmalıdır.
Restoranda yemeği kadın söylemez, erkek onun adına söyler.
Erkekler pardösülerini vestiyere bırakır. Kadınlar yanına alabilir.

 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
2066 Gösterim
Son İleti 25 Şubat 2013, 09:29:31
Gönderen: Nadya
0 Yanıt
1928 Gösterim
Son İleti 25 Şubat 2013, 09:59:54
Gönderen: Nadya
0 Yanıt
293 Gösterim
Son İleti 12 Nisan 2018, 18:25:47
Gönderen: Ders Hocası
0 Yanıt
1113 Gösterim
Son İleti 27 Ekim 2019, 15:33:28
Gönderen: Ders Hocası
0 Yanıt
1113 Gösterim
Son İleti 27 Ekim 2019, 16:38:44
Gönderen: Ders Hocası