2019-2020 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *******
  • Join Date: Eki 2016
  • Yer: Hatay
  • 63863
  • +526/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner
Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız

1. Sosyal Bilgiler dersi, bireyleri çevreye, topluma ve insanlığa karşı sorumlu ve etkin bir vatandaş olarak yetiştirmeyi amaçlar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin amaçları arasında yer almaz?
A) Kültürel değerlerin tanıtılmasını sağlamak
B) Birlikte yaşama ve yardımlaşmanın önemini kavratmak
C) Yaşadığımız çevrenin coğrafi özelliklerini tanıtmak
D) İnsan vücudunun çalışma sistemini öğretmek

2. .  Aşağıdakilerden      hangisi  evdeki    sorumluluklarımızdandır?
A. İş  bölümüne  katılmak
B. İşte  çalışmak
C. Camları  silmek
D. Dersleri  dikkatli  dinlemek

3. Ben, Atatürk Ortaokulu 5. sınıf öğrencisiyim. Annem, babam, dedem ve kardeşimle
beraber yaşıyorum.”
Melek yukarıdaki bilgileri vermiştir.
Metne göre aşağıdakilerden hangisi Melek’in üstlendiği rollerden biri değildir?
A) Abla                                                    B) Öğrenci
C) Sınıf başkanlığı                                      D) Torun

4.Aşağıdakilerden hangisi milli  değerlerimizden  biri  değildir?
A. Tarihi  eserler    B. Doğal  anıtlar  C. Alışveriş merkezleri    D. Müzeler

5. İnsanlara  saygılı ve  hoşgörülü olmak  için aşağıdakilerden  hangisini  yapılmalıdır?
  A. Çevremizi iyi tanıyıp  kavramak         
  B. İnsan hakları, demokrasi gibi kavramları öğrenmek
  C. Doğal  varlıklarla  beşeri varlıkların  farkını bilmek
D. Hem ülkemizdeki hem de dünyadaki bilim  insanların faaliyetlerini  bilmek.

6.  Aşağıdakilerden  hangisi  kendimize karşı sorumluluklarımızdan birisidir?
A. Dengeli ve  düzenli  beslenmek                B.  Yerlere çöp atmamak
C. Eşyaları düzenli ve  temiz  kullanmak      D. Ödevlerimizi  zamanında  yapmak

7. Aşağıda verilenlerden hangisi çocuk hakları ihlaline örnektir?
A) Çocuğun sağlık hizmetlerinin ücretsiz olarak karşılanması
B) Çocuğun 14 yaşına gelince çalışmak için eğitimini bırakması
C) Çocukların oyun oynaması için mahallede park yapılması
D) Çocuğun bakımı için devlet tarafından ihtiyacı olan ailelere yardım yapılması
 
8.  A.  Hititler        B. Lidyalılar      c.  Firigler      D. Asurlular
9. 

A.  Sümerler          B. Babiller        C. Urartular    D. Hititler

10. Aşağıda verilenlerden hangisi tarihî  eser değildir?
A) Akdamar Kilisesi                B) Malabadi Köprüsü
C) Manavgat Şelalesi              D) Ulu Camii

11.      Ülkemiz doğal ve tarihî varlıklar bakımından  oldukça zengindir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun  sonuçlarından  biridir?
A) Sanayinin gelişmesi 
B)  Ülkemizi birçok turistin ziyaret etmesi
C) Tarımın öneminin artması
D) Ülkemizin döviz gelirinin azalması

12.      Doğada insan eli değmeden oluşan, gezilip görülebilecek eşsiz güzellikteki yer ve unsurlara doğal varlık adı verilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi  doğal varlık değildir?
A) Peri Bacaları
B) Uludağ
C) Uzungöl
D) Van Kalesi

B.    Aşağıda verilen soruların cevaplarını  yazınız?
1. Sümerlerin insanlık tarihine katkıları nelerdir?

2. Tarihî nesnelerin müzelerde koruma altına alınmasının sebepleri nelerdir?

3. Yeni bir eve taşınan insanın hayatında ne gibi değişiklikler olur?

C. Aşağıdaki tabloda verilen durumların hak mı yoksa sorumluluk mu olduğunu örnekteki
gibi işaretleyiniz

DURUM HAK  SORUMLULUK
1. Okul eşyalarını korumak, onlara zarar vermemek  X
2. Hastanede tedavi olmak ,
3. Planlı ve düzenli çalışmak
4. Düşüncelerini özgürce ifade etmek
5. Okul çantasını akşamdan hazırlamak
6. Beslenme ihtiyacını karşılamak
7. Okulda eğitim görmek
8. Başkalarının hakkına saygı duymak
9. Barınma ihtiyacını karşılamak

D. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun
olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.

Sorumluluk grup aile Sosyal Bilgiler
eğitim On  sekiz UNİCEF Planlı

1. ……………………… dersi ilgi, istek ve yeteneklerimizin farkına varmamızı sağlar.
2. Toplumun en temel birimi …………...……. .
3. Bireyler ortak bir amaç için bir araya gelerek …………………. oluştururlar.
4. ................................ bireyin kendi davranışlarını ve bunların sonuçlarını üstlenmesidir.
5. ................................ dünya çocuklarını korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek
amacıyla kurulmuştur.
6. Her birey ................................ yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir.
7. Her çocuğun ................................ hizmetinden yararlanma hakkı vardır.
8. ........................ çalışmak bireyi başarıya ulaştıran unsurlardan biridir.

E.  Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. (..…) Birey toplumun çıkarlarını kendi çıkarlarından daha önde tutmayı Sosyal Bilgiler dersinde öğrenir.
2. (..…) Yaşadığımız bir olay sadece bizi değil, çevremizde bulunan diğer insanları da
etkileyebilir.
3. (..…) Çocukların okula gitme ve oyun oynama hakkı kısıtlanabilir.

4. (..…) Haklarımızı kullanırken yerine getirmemiz gereken görev ve sorumluluklar da
vardır.
5. (..…) Kişisel zamanımızı planlarken en çok oyun oynamaya zaman ayırmalıyız.

6. (..…) Görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken planlı hareket etmeliyiz.

7. (..…) Çocuk hakları tüm çocuklar için gereklidir.

8. (..…) Olayların sadece bir nedeni ve bir sonucu vardır.

F.  Doğal  güzelliklerin ve tarihi mekanları  aşağıdaki kutucuklara  yerleştiriniz?

Manavgat şelalesi Peri bacaları Uzun göl Efes
Kuş Gölü Çanakkale Şehitliği Topkapı  Sarayı Ayder Yaylası
Ulu dağ Hattuşaş Divriği Ulu Cami Göbekli Tepe

DOĞAL  GÜZELLİKLER TARİHİ  MEKANLAR

G.  Ülkemiz kültürel özellikleri bakımından zengin bir ülkedir. Aşağıda verilen kültürel
özelliklerin ülkemizin hangi şehrinde yaygın olduğunu yazınız.

Kültürel  Özellik Yaygın olduğu Şehir.
1. İskender kebabı
2. Cağ kebabı
3. Kabak çiçeği dolması
4. Baklava
5. Dondurma
6. Karşılama oyunu
7. Zeybek oyunu
8. Horon oyunu
9. Halıcılık sanatı
10. Çinicilik sanatı