2019-2020 4. Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *******
  • Join Date: Eki 2016
  • Yer: Hatay
  • 63863
  • +526/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner
1) Aşağıda yazılışı verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız. (4 puan)                                                           
    302.203:………………………………………
    2.923: …………………………………………
    29.541:………………………………………..
    203.145:………………………………………

2) Aşağıda okunuşu verilen doğal sayıları yazınız.
(4 Puan)

    Üç bin iki yüz seksen = ………………………
    Beş yüz bin altı yüz on beş = …………………
    İki yüz on altı bin iki yüz on sekiz = …………
    On üç bin dokuz yüz elli dört = ………………

3) Binler bölüğünde 67, birler bölüğün de 101 olan doğal sayıyı yazıp okuyunuz.                      
(4 Puan)

Yazılışı :……………………….………........................
Okunuşu:……………………………………………………………
   

4)  605 785 doğal sayısının basamak isimlerini yazınız.                                                             (6 Puan)
6 0 5 7 8 5   

5)             = 8 binlik+4 onluk+3 birlik                (4 Puan)

                = 4 binlik+7 yüzlük+6 birlik

             +     =  ?
            __________________________


   
6) 24 127 doğal sayısının binler ve onlar basamağındaki rakamların basamak
değerleri toplamının kaçtır?    (4 Puan)
                                                                             
7) 809 123 doğal sayısının, binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?      (4 Puan)

8) Aşağıdaki çözümlemiş olarak verilen doğal sayıyı  yazınız.
        (4 Puan)
* 7 yüzbinlik+6 onbinlik+3 binlik+4 yüzlük+2 birlik

9) 50401 doğal sayısını çözümleyerek yazınız.  (4 Puan)
………………………………………………………                       

10) Aşağıdaki sayı dizilişlerini inceleyiniz. Örüntüyü 3 adım devam ettiriniz.                                     (6 Puan)
             
 a-)  60, 55, 50, 45,   …......…, ………., …...…..     
 b-)   3, 6, 9, 12,  …........, ………., ….……….     
 c-)   7,  14,  21,  28, …....…., …….…., …..…..….
   

11) ”4.789, 64.700, 56.900, 9.000” doğal sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.           
(4 Puan)
   

….......….  <  …..…….  < ….…..….  < ….…..….
 

12) ”95.000, 9.999, 46.009, 50.000” doğal sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız.         
(4 Puan)
     

….......….  >  …….…….  >  ……..….  >……..….
   

13)Aşağıdaki doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlayınız.                                                                                        (4 Puan)
4789  --->        …………………..
4551  --->        …………………..
5127  --->        …………………..
71012  --->      …………………..                     

14)Aşağıdaki doğal sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayınız.                                                                                        (4 Puan)
5681   --->    ………………..
75899 --->    …………………..
5112   --->    …………………..
4949   --->    …………………..                     


15) Verilen sayılardan başlayarak yüzer ve biner ritmik saymaları tamamlayalım.       
(5 Puan)
1881   1981   .........   .........   .........   .........   .........
1923   2023   .........   .........   .........   .........   .........
1071   2071   .........   .........   .........   .........   .........
1453   2453   .........   .........   .........   .........   .........
2018   3018   .........   .........   .........   .........   .........
               
16) Verilen sayılardan başlayarak belirtilen kurala göre sayı örüntüleri oluşturalım.
(4 Puan)

Kural:   Sayının 2 fazlası, 5 eksiği
25   .........   .........   .........   .........   .........
Kural:   Sayının 2 eksiği, 2 katı
5   .........   .........   .........   .........   .........

17) Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. (9 puan)
     3250                  4125            7005
  + 4346               + 1303         + 1552
_________          ________          _________
            
18) Aşağıdaki çıkarma işlemleri yapınız. (9 Puan)
     6789              8903            7528
  _ 1276               _ 2576                _ 1498
_________          ________            _________

               
19) Tabloda verilen sayıları bölüklerine, basamaklarına ayıralım. (5 Puan)
                      Binler
                         Bölüğü   birler bölüğü
15.300
214.856
45.635
956.256
126.456

    20) Aşağıdaki toplama işlemlerini yapalım.                                                           
         Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. (8 puan)
                                             
            3 5 5 9                7 4 0 6          
             +  2 7 6 4           +    3 9 9                     
             __________         ___________