Uyanan Gençlik

2019-2020 4. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *******
  • Join Date: Eki 2016
  • Yer: Hatay
  • 63845
  • +526/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner
A)   Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarının başına “D”, yanlış olanlarının başına “Y” yazınız.(20 P)
İFADELER                                                             D       Y
1.Yer kabuğu kayaçlardan oluşur.      
2.Ekonomik değeri olan kayaçlara mineral denir.      
3.Canlıların sadece kemikleri fosilleşir.      
4.Demir,altın,mermer madenlere örnektir      
5.Fosillerin oluşumu kısa sürer.      
6.Fosilleri inceleyen bilim dalı Paleontoloji, bilim insanı ise Paleontolog’dur      
7.Dünya’nın kendi keseni etrafında dönüş yönü batıdan doğuya doğrudur.      
8.Dünya, Güneş etrafında tam dolanımını 24 saatte tamamlar.      
9.Petrol,doğalgaz ve kömür fosil yakıtlara örnek verilebilir.      
10.Bor ,ülkemizde çıkartılan en önemli madendir.      

B) Aşağıdaki cümlelerle kutucuklarda verilen uygun kavramları eşleştirerek
noktalı alanlara yazınız.(30 P)

Altın   mineraller   Kayaç    Mermer   Dönme   365 gün
6 saat   24 saat    dolanma   Bor   mevsimler   fosil   bakır      

1.Yer kabuğu …………………………dan oluşur.
2. Dünya’nın Güneş etrafında yaptığı harekete…………………………………..hareketi denir.
3…………………….. ve gümüş takı yapımında kullanılır.
4………………………….inşaat sektöründe ve heykel yapımında kullanılır.
5. Milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların günümüze kadar gelmiş kalıntılarına …………………………………denir.
6.Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönme süresi……………………..………dir.
7.Dünya’nın Güneş etrafında yaptığı hareket sonucunda………………………………………oluşur.
8.Dünya rezervinin büyük kısmı ülkemizde olan maden……………………………………..madenidir.
9.Kayaçların rengini ve yapısını ……………………………….belirler.
10.İletken tel yapımıında …………………………kullanılır.

C Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Aşağıda verilenlerden hangisi maden değildir?                                    
A) Altın              B)Tebeşir              C) Kömür          D) Ağaç

1-Kayaç             2- Kum               3-Çakıl               D-Taş
2.Yukarıdakilerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir?
A)  2 -   4  –  1  -  3                                   
B)  3 –  4  –  1  –  2
C)  2  -  3  -  4  –  1                                   
D)  1  -  4  -  3  -  2

3.  I.    Butün madenlerin ekonomik değeri vardır.
      II.  Bütün madenler sanayide ham madde olarak kullanılır.
      III. Bor ülkemizde çıkarılan bir maden değildir.
     A)  Yalnızca I doğrudur.                       B)  Yalnızca II doğrudur.
     C)  I ve II. İfade doğrudur.                     D) Her üçü de doğrudur.

4. Madenlerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
     A) Bakır madeni elektrikli aletlerde kullanılır.
     B) Bor madeni temizlik ürünlerinde kullanılır.
     C) Altın madeni telefon ve bilgisayarların içinde kullanılır.
     D) Kömür madeni plastik yapımında ham madde olarak kullanılır.

5. Trabzon’da Güneş’in İstanbul’dan önce doğmasının sebebi nedir?
     A) Dünya’nın Güneş’in çevresinde dolanması
     B) Dünya’nın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmesi
     C) Güneş’in ısı ve ışık kaynağımız olması
     D) Güneş’in Dünya’nın çevresinde dolanması

6. Aşağıda fosille ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
     A) Fosiller kayaç tabakasının içinde oluşur.
     B) Fosiller milyonlarca yıl içinde oluşur.
     C) Bitki ve hayvan kalıntıları uygun şartlar oluşursa fosilleşir.
     D) Ölen her canlı fosildir.

7.    I.Kayaçlar ,minerallerden oluşur.
       II.Her kayacın ekonomik değeri vardır.
     III.Yer kabuğu kayaçlardan oluşur.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A)   I ve II             B) I ve II            C) II ve III                 D) I,II ve III

8.Demir-çelik fabrikalarında demirin eritildiği fırınlarda kullanılır. Çok yüksek enerjiye sahiptir.
Yukarıdaözellikleri verilen maden aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bor           B) Taş kömürü          C) Bakır              D) Altın

9.Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi etrafında dönmesinin sonucu değildir?
A)Mevsimler           
B) Günlük sıcaklık farkları           
C)Gece –gündüz     
D)Gölge boylarının değişmesi

10. Bir canlıya ait aşağıdaki yapılardan hangisinin fosili oluşması beklenir?
A) Diş                   
B) Deri
C) Böbrek             
D) Mide

D.Fosillerin oluşum aşamalarını ve nerelerde bulunabileceğiniğinı yazınız.

 

Benzer Konular