9. Sınıf Biyoloji - Biyolojik Yorum - Bilimsel Yöntem - Konu Testi

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *******
  • Join Date: Eki 2016
  • Yer: Hatay
  • 63863
  • +526/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner
1. Bir öğrenci besin maddelerinin bitki gelişimi üzerindeki etkisini incelemek için beş özdeş saksı bitkisi hazırlıyor.
I - 25˚C                    II - 25˚C                III - 30˚C         
Normal su              Maden suyu          Normal su
Aydınlık ortam        Karanlık ortam      Aydınlık ortam
Gübre var                Gübre var            Gübre var

IV - 30˚C                      V - 35˚C
Maden suyu              Normal su
Aydınlık ortam          Karanlık ortam
Gübre var                  Gübre yok

Bu öğrenci yukarıdaki düzeneklerden hangi ikisini kullanarak bir sonuca varabilir?
A) I ve II.
B) II ve III.
C) III ve IV.
D) III ve V.
E) IV ve V.

2. Bilimin ortaya koyduğu bilgiler ile ilgili,
I. Güvenilir olmalıdır.
II. Değişime kapalı olmalıdır.
III. Güçlü delillerle desteklenebilmelidir.
verilenlerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız II.
B) Yalnız III.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) II ve III.

3. Bilimsel bir problemin çözümüne yönelik sunulan hipotez, bilim insanların yaptığı kontrollü deneyler sonrasında desteklenmiyor ise bu hipotezi ortaya atan bilim insanının bu aşamada yapması gereken ilk iş seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir?
A) Problemi yeniden belirlemelidir.
B) Kontrollü deneyi kendisi yapmalıdır.
C) Yeni gözlemler yapmalıdır.
D) Hipotezini akademik yayınlarla bilim çevrelerine duyurmalıdır.
E) Hipotezini kısmen ya da tamamen değiştirmelidir.

4. Aşağıda verilen deney düzeneklerinde bitki fidelerinin gelişimi incelenmeye çalışılmaktadır.
Güneş ışığı
• Günlük 5 lt su
• Humuslu toprak
• Ca, Mg, P

Güneş ışığı
• Günlük 5 lt su
• Kireçli toprak
• Ca, Mg, P

Güneş ışığı
• Günlük 5 lt su
• Kumlu toprak
• Ca, Mg, P
Buna göre uygulanan deneyin;
a) bağımlı değişkeni,
b) bağımsız değişkeni,
c) sabit değişkeni
verileri seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir?
              a                b                    c
A) Toprak çeşidi Fidenin gelişimi Su miktarı
B) Toprak çeşidi Işık çeşidi Fidenin gelişimi
C) Fidenin gelişimi Toprak çeşidi Mineral çeşidi
D) Fidenin gelişimi Su miktarı Işık çeşidi
E) Mineral çeşidi Işık çeşidi Su miktarı

5. Aşağıdakilerden hangisi bir bilim insanının taşıması gereken özelliklerden değildir?
A) Subjektif olma
B) Şüpheci olma
C) Özgün düşünebilme
D) Zamanını verimli kullanabilme
E) Meraklı olma

6. İyi bir hipotez ile ilgili,
I. Yeni gerçek ve tahminlere açık olmalıdır.
II. Gözlem ve verilere dayanmalıdır..
III. Sınanabilir ve sorgulanabilir olmalıdır.
IV. Varolan otoriteyi kabul etmelidir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) III ve IV.
C) I, II ve III.
D) II, III ve IV.
E) I, II, III ve IV.

7. • Duyu organlarımız veya başka araçlar yardımıyla incelediğimiz olay hakkında veri toplama süreci “a”,
• Toplanan verilerin yorumlanma süreci “b”,
• Genelden özele akıl yürütme süreci “c”
şeklinde değerlendirilir.
Buna göre a, b ve c için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
        a          b      c
A) Gözlem Hipotez Teori
B) Hipotez Çıkarım Tümdengelim
C) Gözlem Çıkarım Tümdengelim
D) Hipotez Gözlem Teori
E) Gözlem Çıkarım Hipotez

8. Sağlıklı bir insanın 1 mm3 kanındaki glikoz miktarı 90-110 mg/dL olmalıdır. Bu kritik değer insülin adı verilen hormonla sağlanmaya çalışılır.
Buna göre kandaki glikoz değişimi için verilen aşağıdaki grafiklerden hangisine bakılarak insülin hormonunun salgılanmasında anormallik olduğu söylenir?
[img width=300 height=292]http://www.uyanangenclik.com/gallery/13934_25_06_18_9_54_10.png[/img]

9. Son yıllarda bitki ve hayvan kökenli atıklardan elde edilen biyoyakıt kullanımı artmaktadır. Böylece teknolojik araçların yaygınlaşmasına bağlı olarak ortaya çıkan enerji ihtiyacına
alternatif çözüm oluşturulmak istenmektedir.
Buna göre biyoyakıt kullanımının artması ile;
I. çevre kirliliğinin azaltılması,
II. ekonomik tasarrufun sağlanması,
III. fosil yakıt tüketiminin artırılması
verilenlerden hangileri hedeflenmektedir?
A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) I ve III.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

10. 17. yüzyılın ortalarına kadar Avrupa’da okutulan Tıbbın Kanunu ve Şifa adlı eserlerin yazarı olan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aristo
B) İbn-i Heysem
C) Gregor Mendel
D) İbn-i Sina
E) Karl Friedric Burdach

11. • Gözlem ve deney sonuçlarını yorumlayarak yargıya varma sürecidir.
• Bir problemi çözmek amacıyla gerçekleştirilen; mantık, ölçme, gözlem ve deneylere dayalı, sistemli çalışmaların bütünüdür.
• Probleme ilişkin ileri sürülen geçici çözüm önerileridir.
• Bir olayı etkileyecek faktörlerden sadece birinin değiştirilip diğerlerinin sabit tutulmasıyla yapılan deneydir.
Verilen tanımlamalar içerisinde aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yoktur?
A) Kontrollü deney
B) Hipotez
C) Paradigma
D) Bilimsel yöntem
E) Çıkarım

[color=RED][b]CEVAP ANAHTARI:[/b][/color]
1. C
2. A
3. E
4. C
5. A
6. C
7. C
8. D
9. B
10. D
11. C

Kaynak: https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/KazanimTestleri.aspx?sinifid=5&ders=33