9. Sınıf Kimya - Asitler, Bazlar ve Tuzlar - Konu Testi 5

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *******
  • Join Date: Eki 2016
  • Yer: Hatay
  • 63863
  • +526/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner
1. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin kullanım alanları verilmiştir.
   Madde           Kullanım alanı
I HNO3           Gübre endüstrisi
II NH3            Sabun üretiminde
III Ca(OH)2     İnşaat sektöründe
Buna göre hangi maddelerin kullanım alanları doğru verilmiştir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) II ve III.

2. Bir madde ile ilgili verilen bazı bilgiler şöyledir:
• Karboksilik asittir.
• Higroskopik bir maddedir.
• Gıda endüstrisinde, kozmetik ve ilaç sektöründe kullanılır.
Buna göre bu madde aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) HCl
B) CH3COOH
C) NaOH
D) H3PO4
E) H2SO4

3. NaOH bileşiğiyle ilgili olarak;
I. Piyasa adı sud kostiktir.
II. Yağlarla etkileştiğinden deri sanayiinde kullanılır.
III. Sabun üretiminde kullanılan kuvvetli bir bazdır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

4. I. Gıda sanayinde
II. İlaç üretiminde
III. Ham derinin işlenmesinde
IV. Temizlik maddelerinin üretiminde
V. Tıkanan lavaboların açılmasında
Yukarıda verilenlerden hangisi asitlerin kullanım alanlarından değildir?
A) I.   B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.

5. Aşağıda asit ve bazların taşınma, depolanma ve kullanım tedbirleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
Buna göre verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Asit ve bazların taşınması karayoluyla özel tankerler tarafından yapılmaktadır.
B) Taşıma kaplarında tehlike tanımını belirten etiketler kullanılmalıdır.
C) Depolarken raflardan düşme tehlikesi olduğundan alt raflara yerleştirilmelidir.
D) Asitler ve bazlar bir arada depolanmalıdır.
E) Kullanırken önlük, eldiven, koruyucu gözlük gibi ekipmanlar kullanılmalıdır.

6. Madde ve              pH değeri
I. Lahana turşusu :    3,5
II. Deniz suyu :         8,4
III. Çamaşır suyu :      2
IV. Domates suyu :     4,2
V. Doğal maden suyu : 4
Yukarıda günlük hayatta kullanılan bazı maddeler pH değerleriyle birlikte verilmiştir.
Buna göre hangisinde yanlışlık yapılmış olabilir?
A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.     E) V.

7. Asit ve bazların sindirim sistemimiz üzerine etkisiyle ilgili olarak;
I. Vücudumuz sindirim sırasında asidik ve bazik salgılar üretir.
II. Mide öz suyunda hidroklorik asit vardır ve antiseptik etki gösterir.
III. Mide dışında gerçekleşen sindirim olaylarında kullanılan salgılar bazik özelliktedir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) I ve III.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

8. Aşağıda verilen maddelerden hangisi asit yağmurlarının oluşmasına neden olmaz?
A) CO2
B) SO3
C) NO2
D) SO2
E) O2

9. Asit ve bazların saklandığı kapların üzerinde;
I.
II.
III.
güvenlik uyarı işaretlerinden hangileri yer alabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

10. Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarından korunmak için alınması gereken önlemler arasında yer almaz?
A) Fabrika bacalarına filtre takmak
B) Sera gazlarının salınımını arttırmak
C) Toplu taşıma araçlarına yönelmek
D) Yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak
E) Fosil yakıtların kullanımını azaltmak

11. Tarihi eserlerin ve doğal görüntülerinin aşınmasına neden olan etki aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Paslanma
B) Asit yağmurları
C) Erezyon
D) Deprem
E) Volkanik patlama

12.

Verilen güvenlik uyarı işaretinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yanıcı
B) Tehlikeli
C) Aşındırıcı (Korozif)
D) Patlayıcı
E) Elde ve zeminde kullanılmaz

CEVAP ANAHTARI:
1. A
2. B
3. C
4. D
5. B
6. C
7. D
8. C
9. E
10. A
11. B
12. E