9. Sınıf Din Kültürü - İnsan ve Din - Konu Testi 1

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *******
  • Join Date: Eki 2016
  • Yer: Hatay
  • 63863
  • +526/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner
1. İnsan ahirette dünya hayatında yaptıklarının karşılığını
yaşayacağı için sorumluluğunun farkında olmalı ve hesap
vereceği bilinciyle hareket etmelidir.
Aşağıdaki ayetlerden hangisinde bu yargıya ulaşılamaz?
A) “İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?”
(Kıyâmet suresi, 36. ayet)
B) “Kim zerre miktarı hayır işlemişse onu görür. Kim de
zerre miktarı şer işlemişse onu görür.”
(Zilzal suresi, 7 ve 8. ayetler)
C) “Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza
geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?”
(Mü'minûn suresi, 115. ayet)
D) “Allah’ın nimetini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız.
Allah gerçekten bağışlayıcıdır, merhametlidir.”
(Nahl suresi, 18. ayet)
E) “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü
kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.”
(İsrâ suresi, 36. ayet)

2. “Aklı olmayanın dini de yoktur.”
Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste verilmek istenen
mesajlardan biridir?
A) Akıl, insanın ayrıcı bir özelliğidir.
B) Din insan doğasının bir gereğidir.
C) Kişi, inançlarında çevresinde etkilenir.
D) Düşünebilme yetisi dini sorumluluğun ön şartıdır.
E) İnsan, yaratıcısını tanıyacak kabiliyette yaratılmıştır.

3. Aşağıdakilerden hangisi din hakkında söylenemez?
A) İlahi kurallar bütünüdür.
B) İnsanın doğuştan getirdiği bir ihtiyaçtır.
C) İnsanın maddi ihtiyaçlarını tatmin içindir.
D) İnsanın dünya ve ahirette mutluluğunu hedefler.
E) İnsanın sığınma ve güvenme duygularını karşılar.

4. Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) “Onlar kesinlikle Rabb’lerine kavuşacaklarını ve O’na
döneceklerini düşünen ve bunu kabullenen kimselerdir.”
(Bakara suresi, 46. ayet)
B) “İçinden taze et (balık) yemeniz ve takacağınız bir
süs (eşyası ) çıkarmanız için denizi emrinize veren O’dur...”
(Nahl suresi, 14. ayet)
C) “Hayvanları da O yarattı. Onlarda sizin için ısıtıcı
(şeyler) ve birçok faydalar vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz.”
(Nahl suresi, 5. ayet)
D) “Allah’ın size verdiği rızıktan helal ve temiz olarak yiyin,
eğer gerçekten yalnız Allah’a ibadet ediyorsanız O’nun nimetine şükredin.”
(Nahl suresi, 114. ayet)
E) “Allah’ın göklerde ve yerdeki (nice varlık ve imkânları)
sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak
size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi?”
(Lokman suresi, 20. ayet)

5. İnsanın vahye muhatap olmasını sağlayan temel özellikleri
aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Duyular - İrade
B) Akıl - Güdü
C) Akıl - İrade
D) Duyular - Güdü
E) Akıl - Duyular

6. “Allah’ın göklerde ve yerdeki (nice varlık ve imkânları) sizin
emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size
bolca ihsan ettiğini görmediniz mi?”
(Lokman suresi, 20. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) İnsana pek çok nimet verildiğine
B) Bütün varlıkları yaratanın Allah olduğuna
C) Yaratılan bütün varlıkların insana hizmet ettiğine
D) Allah’ın verdiği nimetlere insanın şahit olduğuna
E) İnsanın kâinatı dikkatle gözlemlemesi gerektiğine

7. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de bilimsiz, sanatsız,
felsefesiz insan toplumları vardır fakat hiçbir zaman dinsiz
bir toplum olmamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu sözle anlatılmak istenen
düşüncelerden biri olamaz?
A) Dinin evrensel bir olgu olduğu
B) Dinin insanlık tarihi kadar eski olduğu
C) Toplumların bir dini inanca bağlı yaşadığı
D) Dini inancın, tarihin her döneminde var olduğu
E) Felsefi düşünce ile dini inançların bir arada yaşayamadığı

8. İnsanın evrendeki konumuna dair aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) İnsanın doğayla uyum içerisinde yaşaması istenir.
B) Bütün varlıklar insana hizmet etmek için yaratılmıştır.
C) Evrendeki bütün varlıklar insanın gördükleriyle sınırlıdır.
D) Yeryüzündeki nimetler insanın şükür etmesini gerektirir.
E) Evren, insana bir yaratıcının olduğunu gösterecek niteliktedir.

9. Sen kendini küçük bir cisim sanırsın. Ama âlemler sende saklıdır.
Bu sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünya büyük bir âlemdir.
B) İnsan mütevazı davranmalıdır.
C) İnsanın varlıklar içinde özel bir yeri vardır.
D) Varlıklar âleminde insan küçük bir yer tutar.
E) Büyük insan olmak için cinsiyetin önemi yoktur.

10. Aşağıdakilerden hangisi insanın manevi ihtiyaçlarından biridir?
A) Giyinme
B) Beslenme
C) Barınma
D) İnanma
E) Uyuma

11. Aşağıdakilerden hangisi dinin amaçlarından biri değildir?
A) İnsan iradesini etkisizleştirmek
B) İnsana erdemli bir hayat yaşatmak
C) İnsanın huzurlu olmasını sağlamak
D) Toplumsal huzuru ve barışı oluşturmak
E) Hayatı anlamlandırmaya yardımcı olmak

12. Ustasız olmazken basit bir kalem
Nasıl icat oldu muhteşem âlem?
Buna göre
I. Var olan her şeyin yaratıcısı vardır.
II. Evrenin bir yaratıcısı olması kaçınılmazdır.
III. Evren mükemmel bir düzen içinde var edilmiştir.
yargılarından hangileri yukarıdaki sözle anlamca
aynı doğrultudadır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve III.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

CEVAP ANAHTARI
1. D
2. D
3. C
4. A
5. C
6. E
7. E
8. C
9. C
10. D
11. A
12. E