9. Sınıf Fizik - 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

0 Üye ve 3 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • ******
  • Join Date: Kas 2010
  • Yer: HATAY
  • 7462
  • +547/-0
  • Cinsiyet: Bay
A)  Aşağıdaki soruları aşağıda verilen grafiğe göre cevaplandırınız.

1. Maddenin donma sıcaklığı nedir?

2. Maddenin sıvı ve gaz hâlinin bir arada gözlendiği sıcaklık nedir?

3. Maddenin sıcaklığının T2 ʼden T3ʼe çıkarılması için maddeye verilmesi gereken enerji ne kadardır?

4. Maddenin tamamının sıvı hâlden gaz hâle geçebilmesi için maddeye verilmesi gere ken enerji ne kadardır?

5. Maddenin kütlesi iki katına çıkarılırsa yoğuşma sıcaklığı değişir mi? Açıklayınız.

6. Maddenin kütlesi iki katına çıkarılırsa maddenin hâl değiştirmesi için verilmesi gereken enerji değişir mi? Açıklayınız.

7. Maddenin sıvı hâldeki öz ısısı, var olan  öz ısı değerinden daha büyük olsaydı grafikte ne tür değişiklikler meydana gelirdi?

B). Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1. Londra gezisi planlayan Ayşe, gideceği günlere ait hava sıcaklığının ortalama 50 oF olacağını öğrenir. Sizce hava şartlarına göre bavuluna ne tür eşyalar koymalıdır? Sebebiyle açıklayınız.

2. Bir öğrenci akşam seyrettiği hava durumundan ertesi günün sıcaklığının 24 oC olduğunu öğrenir. Sabah olup okula gideceği zaman üstüne montunu almaz ve okula gidene kadar üşür. Öğrencinin üşümeyeceğini düşündüğü sıcaklıkta üşümesinin sebebi ne olabilir?

3. Jeolojide ıslak topraklar neden “soğuk  toprak” olarak adlandırılmaktadır?

4. Nükleer santraller de dâhil olmak üzere soğutma sistemlerinde suyun kullanılma sebebi nedir?

C.  Aşağıdaki çoktan se.meli soruları cevaplandırın.
1. Üç tane bakır ayran tası iç içe konulmuş, bir süre sonra tasların sıkıştığı ve birbirinden ayrılmadığı gözlenmiştir.

Taslar birbirinden kolayca ayrılmak istendiğinde aşağıdakilerden hangisinin
yapılması en uygundur?
A) Taslar soğuk su dolu bir kaba konmalıdır.
B) Taslar sıcak su dolu bir kaba konmalıdır.
C) 1 numaralı tas soğuk suya daldırılmalı, 2 numaralı tasın kenarından sıcak su dökülmelidir.
D) 1 ve 2 numaralı taslar soğuk suya daldırılmalı, 3 numaralı tasa sıcak su dol durulmalıdır.
E) Sadece 1 numaralı tas sıcak suya temas ettirilmeli, 3 numaralı tasın içine soğuk su doldurulmalıdır.

2. Isı ve sıcaklık kavramları ile ilgili, I. Sağlıklı bir insanın vücut ısısı yaklaşık
36,5 oCʼdir.
II. Suyun donma sıcaklığı 0 oCʼdir.
III. Sıcaklığı azalan maddelerin ısısı azalır.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

3. Bir Z termometresinin ölçeklendirmesinde suyun donma sıcaklığı -40 oZ, kaynama sıcaklığı ise 60 oZ olarak kullanılıyor. Buna göre Z termometresinde okunan 20 oZ sıcaklığı, kaç oCʼdir?
A) 6     B) 20      C) 40       D) 50       E) 60

4. I. Öz ısı
II. Kütle
III. Isı sığası
niceliklerinden hangisi ya da hangileri kesinlikle birbirine eşittir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

5. Kütlesi m, öz ısısı c olan bir cisme Q kadar ısı verildiğinde sıcaklığındaki değişim T oluyor.
Buna göre aynı cins malzemeden yapılmış 2m kütleli bir başka cisme 4Q kadar ısı enerjisi verilirse sıcaklığındaki değişim kaç T olur?
A) 1    B) 2      C) 4      D) 8       E) 16

6. Aşağıda verilen,
I. Isı alan maddenin sıcaklığı artar.
II. Isı veren maddenin iç enerjisi azalır.
III. Denge sıcaklığı, sıcaklığı yüksek olan cismin
sıcaklığına daha yakındır.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

7. Aşağıdakilerden hangisi ısının iletim yoluyla yayılmasına bir örnektir?
A) Odun sobasının ısıtması
B) Sıcak kahve fincanını tutarken ellerin  ısınması
C) Güneşʼin Dünyaʼyı ısıtması
D) Çok katlı evlerde üst katların alt katlardan daha sıcak olması
E) Fırının çalıştığının uzaktan hissedilmesi

8. Aşağıdakilerden hangisi ısının iletim yolu ile transferine bir örnek değildir?
A) Sıcak tencereden elin yanması
B) Yemeğin elektrikli ocakta ısınması
C) Islak zemine basıldığında ayağın üşümesi
D) Kesilerek bırakılan bir karpuzun soğuması
E) Elektrikli ısıtıcının karşısında ısınılması

9. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın sebeplerinden değildir?
A) Fosil yakıtların çok fazla kullanılması
B) Atmosferde karbondioksit, ozon gibi gazların artması
C) Sera etkisi ile Dünya yüzeyinde sıcaklığın artması
D) Buzulların erimesi ve deniz suyu seviyesinin yükselmesi
E) Yeşil alanların azalması

10.  I. Sıcaklık
 II. İç enerji
 III. Hacim
 IV. Özkütle
 V. Kütle
Sıcak çorbanın içerisine konulan metal kaşık ile ilgili olarak yukarıda verilen niceliklerden hangisi veya hangilerinde değişiklik gözlenir?
A) I, II, III
B) I, III, IV
C) II, IV, V
D) I, II, III, IV
E) II, III, IV, V


CEVAP ANAHTARI:
A. 1. T2
2. T3
3. (Q3-Q2)
4.(Q4-Q2)
5. Değişmez çünkü yoğuşma sıcaklığı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Madde miktarına bağlı değildir.
6. Değişir çünkü hâl değiştirme ısısı maddenin miktarına bağlıdır.
7. Grafiğin eğimi artardı. Hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarı artardı.

B.
1. 50 oF 10 oC’ye karşılık gelmektedir. Bu nedenle Ayşe yanına kalın kıyafetler almalıdır.

2. Öğrencinin hissettiği sıcaklığın 24 oC’den daha düşük olmasıdır.

3. Suyun öz ısısı, toprağa göre daha düşüktür. Bu nedenle ıslak topraklar kuru topraklara göre daha geç ısınır.

4. Soğutma sistemlerinde suyun tercih edilmesinin sebebi öz ısısı büyük olan suyun geç ısınmasıdır.

C.
1. E) Sadece 1 numaralı tas sıcak suya temas ettirilmeli, 3 numaralı tasın içine soğuk su doldurulmalıdır.
2. B) Yalnız II
3. E) 60
4. C) Yalnız III
5. B) 2
6. B) Yalnız II
7. B) Sıcak kahve fincanını tutarken ellerin ısınması
8. E) Elektrikli ısıtıcının karşısında ısınılması
9. D) Buzulların erimesi ve deniz suyu seviyesinin yükselmesi
10. D) I, II, III, IV