Türk Edebiyatı 2 Çıkmış Sorular (1)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • ******
  • Join Date: Kas 2010
  • Yer: HATAY
  • 7462
  • +547/-0
  • Cinsiyet: Bay
Türk Edebiyatı 2 Çıkmış Sorular (1)
« : 30 Mart 2018, 19:24:12 »
1. Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde gelişen edebî metinler arasında sayılamaz?
A) Roman
B) Hikâye
C) Masal
D) Günlük

2. Herkes gibi Almanlar da artık harbin eli kulağında olduğunu  biliyordu. Ne olursa olsun Osmanlıları kendi yanlarında istiyorlardı. Bizim tarafta
ise durum oldukça karışıktı. Nedense Osmanlı Heyeti bu görüşmeleri sa- dece İngilizlerden, Fransızlardan, Ruslardan değil başta Cemal Paşa olmak üzere hem hükümetten hem de cemiyetten saklamıştı. Talat Bey’i kimseye sezdirmeden ittifak görüş- melerinin yapıldığı köşke götürmek yine bana düşmüştü. Bu görevde
her zaman olduğu gibi görünmezlik iksirini kullanmam gerekecekti ama elimde iksir kalmamıştı.
Bu edebî metinden hareketle aşa- ğıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Edebî eserler, tarihe kaynaklık edebilir.
B) Tarihî olaylar edebiyatın konusu olabilir.
C) Edebî metinler gerçeklere bağlı kalınarak yazılır.
D) Yazar, sosyal olayları eserlerinde ele alabilir.

3. I. Kişi sayısı sınırlıdır.
II. Ele alınan olay, kısa olarak işlenir.
III. Mekânların detaylı betimlemesi yapılır.
IV. Fantastik unsurlara yer verilir.
Numaralanmış özelliklerden hangi- leri hikâye türü için söylenebilir?
A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve IV.
D) III ve IV.

4. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi öykü türünde eser vermemiştir?
A) Sait Faik Abasıyanık
B) Reşat Nuri Güntekin
C) Halide Edip Adıvar
D) Orhan Veli Kanık

5. Kadın yıllara meydan okuyan gür sesiyle geçmişten ve gelecekten söz ediyordu. Onu böylesine diri tutan belki de genç okurlarıyla paylaştığı bu güzel anlardı. Söyleşi bitip saat 12 olduğunda sıra kitaplarını imza- lamaya gelmişti. Önünde uzayan kalabalık öğrenci grubuna baktı. Pırıl pırıl gözler merakla, hevesle onu izliyordu.
Bu parçada öykü ögelerinden han- gisine yer verilmemiştir?
A) Kişi
B) Yer
C) Zaman
D) Olay

6. İyi ile kötünün, güzel ile çirkinin mü- cadelesinin ele alındığı ve iyilerin kazanıp kötülerin kaybettiği bu türde genellikle geçmiş zaman kullanı-
lır. Başında, ortasında ve sonunda kalıplaşmış sözler bulunan bu türde çocuklara ahlaklı, erdemli, dürüst olmaları öğütlenir.
Bu parçada tanıtılan tür aşağıdaki- lerden hangisidir?
A) Masal
B) Hikâye
C) Roman
D) Mesnevi

7. Aşağıdakilerin hangisi gözlemci anlatıcı bakış açısıyla yazılmıştır?
A) Dedemin dediği gibi sevgi dolu bir yaşamım var. Okulumu, ailemi, arkadaşlarımı, yaşadığım kenti seviyorum. Sanırım onlar da beni seviyor.
B) Küçük çocuklar kendilerinden birkaç yaş büyük Ayşe’ye hak ver- mek istemiyorlardı. Hâlâ okulun bahçesindeki kişinin öğretmenleri olduğunu söylüyorlardı.
C) Konuşmasını bitirdikten son- ra hepimizle tek tek tokalaştı.
Müdürümüzün bu konuşması bizi daha da yüreklendirdi. En kısa zamanda okul çapında çalışmaya başladık.
D) O sabahın ardından kaç gü- neş doğup battı, bilemiyorum.
Buraya geleli yıllar geçmişti sanki. Arkadaşlarımla her gün uyanıp sabahın erken saatlerinde çalış- maya başlıyordum.

8. Aşağıdakilerden hangisi doğal destandır?
A) Çılgın Orlando
B) Kurtarılmış Kudüs
C) Kaybolmuş Cennet
D) Oğuz Kağan

9. Padişah ya da devlet büyüklerinden birinin bir şehri ziyaretini ele alan veya şairin kendi şehrinin güzellikleri- ni anlattığı mesnevileridir.
Bu cümlede tanıtılan mesnevi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aşk hikâyeleri mesnevisi
B) Dinî ve tasavvufi mesnevi
C) Şehrengiz mesnevi
D) Ahlaki ve didaktik mesnevi

10. • Rol gereği yapılan yüz hareketle- ridir.
• Tiyatro eserindeki olay örgüsüne verilen addır.
• Dekora yardımcı olan küçük eşya- lara verilen addır.
Aşağıdaki tiyatro terimlerinden hangisinin tanımı yukarıda veril- memiştir?
A) Aksesuar
B) Jest
C) Mimik
D) Dramatik örgü

11. Geyikbayırı, Sivrisi Dağı’nın muaz- zam manzarasının eteklerinde kuru- lu. Yörede yapılan tüm tırmanışların rotası bu dağın eteklerine ve karşı tepelere uzanıyor. Kızılçam ormanla- rıyla kaplı bölgede eskiden çok geyik olduğu için yörenin bu ismi taşıdığı söylenir. Köylülerin “geyik” adını verdikleri aslında bu yöreye özgü bir dağ keçisi.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gezi yazısı
B) Biyografi
C) Makale
D) Sohbet

12. Gazete yazarları, genellikle günde- min ardına takılırlar. Gündem şileptir, yazı da yavru kayık. Gün gelir, yavru kayık özgürlüğün sesine kulak verir de ipi koparırsa ya batıp gider ya da ıssız, bilinmeyen bir adanın kıyısına vurur.
Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gündemle ilgili olmayan gazete yazılarının değeri yoktur.
B) Gazete yazarları özgürlük tutkunu kişilerdir.
C) Gündemin oluşmasında gazete yazıları önemli rol oynar.
D) Gazete yazarları kendini daima yenilemek zorundadır.

13. Karagöz oyunu fasıl bölümünde yer alan konulara göre çeşitli adlar alır.
Aşağıdakilerden hangisi bu adlar- dan biri değildir?
A) Kanlı Nigar
B) Abdal Bekçi
C) Uzun Çınar
D) Yalova Sefası

14. Aşağıdakilerden hangisi müzikli tiyatro çeşididir?
A) Operet
B) Piyes
C) Melodram
D) Trajedi

15. Aşağıdakilerden hangisi gazete ve dergilerde gelişen metin türlerin- dendir?
A) Masal
B) Makale
C) Hikâye
D) Tiyatro

16. Gazete ve dergilerin belirli bir köşe- sinde yayımlanan, güncel bir konu- nun ele alındığı bir türdür. Bu türde ortaya konan düşünceler kısa ve öz olarak incelenir; bir sonuca varılır. Genellikle yalın bir dille, alaylı, za- man zaman eleştirel, zaman zaman da samimi bir sohbet tarzında yazılır.
Bu parçada tanıtılan tür aşağıdaki- lerden hangisidir?
A) Makale
B) Fıkra
C) Mektup
D) Roman

17. Şiirin havasının her şeyden önce kelimelerin seslerinden doğduğunu kabul etmemeye imkân yoktur. Yalnız şu var ki nesir içinde yer alan keli- melerin sesleri, şiiri kuran kelimelerin sesleri değildir. Kelimelerin konuşur- ken, yazarken duyulan sesleri, şiir olan mısraların yapısında, sırrı bilin- meyen bir düzen içinde kaynaştıkları zaman başkalaşır; bir özellik kazanır. İşte bu özel ses, bizi şiir dünyasına çağıran sestir.
Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıkra
B) Makale
C) Röportaj
D) Deneme

18. Türk dili zaman içerisinde birçok değişikliğe uğramış köklü bir dildir. Çünkü dil; eskiyen, değişen, gelişen bir yapı özelliğine sahiptir. Yasa di- limiz buna örnektir. Diyeceksiniz ki yasa dilinin de bazı kavramları ancak o dala emek verenlerce anlaşılmak- tadır ve her alanın terminolojisi ayrı- dır. Bizde durum böyle özetlenemez. Bir ülkede yasanın çoğu maddesinin dilini anlamalı yurttaş. Bir hukuk- çunun çeviri çabasına gereksinim duymamalı.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Yasaların açık ve anlaşılır olması gerekir.
B) Türkçe çok eski bir geçmişe da- yanmaktadır.
C) Çeviri yapmak uzmanlık gerekti- ren bir iştir.
D) Dillerin canlı bir yapısı vardır.

19. Eserleriyle daima gündemde olan, adından söz ettiren usta bir sanatçı- dır. Ancak bu durum sanatçıyı biraz olumsuz etkilemiş olacak. Çünkü son eserindeki üslubunun özensizliği, konu seçimindeki başarısızlığı onun ilgiyi ve şöhreti kaldıramadığını gös- teriyor.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eleştiri
B) Makale
C) Fıkra
D) Röportaj

20. Aşağıdaki türlerden hangisi kişisel hayatı konu alan türler arasında sayılamaz?
A) Anı
B) Biyografi
C) Deneme
D) Gezi yazısı


[b]CEVAP ANAHTARI:[/b]
1. D
2. C
3. A
4. D
5. B
6. A
7. B
8. D
9. C
10. B
11. A
12. A
13. C
14. A
15. B
16. B
17. D
18. C
19. A
20. C