Uyanan Gençlik

7.Sınıf Sosyal Bilgiler - Ekonomi ve Sosyal Hayat 4 - Konu Testi

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • ******
  • Join Date: Kas 2010
  • Yer: HATAY
  • 7462
  • +546/-0
  • Cinsiyet: Bay
1. Ahilik  teşkilatı ilkeleri  arasında helal  kazanç için  çalışmak, ilim sahibi olmak, güzel ahlak sahibi olmak, namazları vaktinde  kılmak,  haramlardan  kaçınmak,  yalan  söylememek, iyi arkadaş seçmek ve bir meslek sahibi olmak vardır.
Buna göre ahilik teşkilatı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Öncelikli amacı kaliteli mal üretilmesidir.
B) Meslek eğitiminde önemli bir yere sahiptir.
C) Hükumete karşı esnafı temsil etmiştir.
D) Genel olarak iyi bir insan olmak hedeflenmiştir.

2. Avrupa’da XVIII. ve XIX. yüzyıllarda yeni buluşların üretime olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makineler makineleşmiş endüstriyi ortaya çıkarmıştır. Buna göre sanayi inkılabı ile ilgili olarak;
I. Yaşam standartları artmıştır.
II. Hammadde ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
III. Fabrikalarda çalışacak insana ihtiyaç duyulmuştur.
   gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II        B) II ve III          C) I ve III       D)  I, II ve III

3. Tarih boyunca Türkler, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmaya  önem vermişlerdir. Selçuklu döneminde  gelişme gösteren
vakıflar,  Osmanlı  döneminde  üst  seviyeye  çıkmıştır.  Vakıflar toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına geniş ölçüde
katkıda bulunmuştur.
   Buna göre vakıflar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Vakıf sistemi birçok Türk devletine görülmüştür.
B) Vakıfların faaliyet alanları çok geniştir.
C) Vakıflar askeri harcamalarda devletlere yardımcı olmuştur.
D) Tarihsel süreçte vakıfların önemi artırarak devam ettirmiştir.

4. Ülkeler  yetiştirdiği  veya  ürettiği  ürünleri  kendilerine  kazanç sağlamak için diğer ülkelere satarlar, ihtiyaç duydukları ürünleri ise satın alırlar. Bu alışverişte sadece alışveriş yapan iki devlet değil aynı zamanda ticaretin yapıldığı yollar üzerindeki devletlerle kazanç sağlar. Bu nedenle ticaret yolları üzerinde bulunan devletler daha gelişmiş ve güçlenmişlerdir.
   Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Ticaret yolları ülke ekonomileri için önemli bir gelir kaynağıdır.
B) Ülkeler yeraltı kaynakları sayesinde zenginleşmişlerdir.
C) Teknolojinin gelişmesiyle ticaret daha yaygınlaşmıştır.
D) Devletler en güvenli ticaret yollarını tercih etmişlerdir.

5.   Aşağıdaki vakıf kuruluşlarından hangisinin gösterdiği faaliyet alanı yanlış eşleştirilmiştir?
     Kuruluş           Faaliyet Alanı
A) Darüşşifa          Sağlık
B) Aşevi                Kültür
C) Medrese           Eğitim
D) Cami                Dini6.   Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunması için kurulmuş vakıflardan birisidir?
A) TEMA Vakfı
B) İnsan Hakları Derneği
C) İstanbul Kültür Sanat Vakfı
D) Geleceğimiz Çocuklar Vakfı

7 •  İlk kez Topkapı Sarayı’nda kurulmuştur.
   •  Devlet adamı yetiştirilen okuldur.
   •  Burada eğitim görenler ülkenin çeşitli yerlerine üst düzey yönetici olarak atanmışlardır.
   Yukarıda özellikleri verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahilik Teşkilatı             B) Kurultay                C) Enderun Mektebi         D) Medrese

8. Ahilik Teşkilatı, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadoluda yaşayan Müslüman halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi
çeşitli meslek alanlarında yetişmesini sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren bir yapıdır.
   Buna göre Ahilik Teşkilatı’nda;
I.  Meslek eğitimi vermek
II. Sanat ve meslek ahlakı oluşturmak
III. Esnaflar arasında rekabeti arttırmak
   amaçlarından hangileri vardır?
A) Yalnız II          B) I ve II            C) I ve III       D) I, II ve III

9.   Aşağıdaki  ortaöğretim  kurumlarından  hangisi  doğrudan mesleki bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla açılmamıştır?
A)    Genel Liseler                                                             
B)    Sağlık Meslek Liseleri
C)    Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
D)    Turizm ve otelcilik liseleri

10.  Sabırlı olmak, heyecanlılık, soğukkanlılık, titiz olmak, çabuk reaksiyon göstermek, seyahati sevmek, düzgün konuşma   
Meslek seçiminde dikkat edilecek hususlardan hangisiyle ilgilidir?
A) Meslekler hakkında bilgi edinmek
B) İlgi duyulan alanlar
C) Yeteneklerimizin neler olduğunu tespit etmek                                         
D) Kendi kişiliğimizi tanımak

11.   I. Sayı ve sembollerle akıl yürütme gücü
       II. Mantık yürütme ve tasarım yeteneği
     III. Üstün bir akademik yetenek
     IV.   Bir işi ögelerine ayırıp işlem basamaklarını belirleme becerisi
   Bu özelliklere sahip bir kişinin aşağıdaki mesleklerden hangisini seçmesi daha uygundur?
A)  Türkçe Öğretmeni                   
B)  Bilgisayar Mühendisliği               
C)  Psikolog 
D)  Avukat

12.   Sanayi İnkılabının başlamasında;
I.  Coğrafi keşifler sonucu artan sermaye birikimi
II. Rönesans’ın başlamasıyla teknolojik ve bilimsel gelişmelerin yaşanması
III. İşçi sınıfının ortaya çıkması    gibi faktörlerden hangilerinin etkisi olmuştur?
A) Yalnız I           B) Yalnız II           C) I ve II               D) I ve III


CEVAP ANAHTARI:
1. D
2. D
3. C
4. A
5. B
6. A
7. C
8. B
9. A
10. D
11. B
12. C

 

Related Topics