Uyanan Gençlik

Alt Bölümler

Yeni ileti yok Sözcüğün Yapısı

Basit sözcük, Türemiş sözcük, Bileşik Sözcük

Yeni ileti yok Cümle Çeşitleri

Fiil Cümlesi, İsim Cümlesi, Kurallı Cümle, Devrik Cümle, Eksiltili Cümle, Haber Cümlesi, Soru Cümlesi, Ünlem Cümlesi, Temel Cümle, Yan Cümle, Şart Cümlesi, İlgi Cümlesi, İç İçe Bileşik Cümle, Sıralı – Bağlı Cümle,

Yeni ileti yok Kelime Anlamı

Gerçek anlam, Mecaz Anlam, Yan Anlam, Somut ve Soyut Anlam, Terim Anlam, Eş Anlam, Karşıt (zıt) Anlam, Deyim, Atasözü, Sesteş (Eşsesli) Sözcükler, Özdeyiş (Vecize), Yansıma Sözcükler, İkileme, Ad Aktarması

Yeni ileti yok Sıfatlar (Ön Ad)

Niteleme Sıfatları, Belrtme Sıfatları,

Yeni ileti yok Zamir (Adıl)

Sözcük Halindeki Zamirler, Ek Durumundaki Zamirler

Yeni ileti yok Edat (İlgeç)

İçin, kadar, göre, doğru, sonra, dolayı, beri, gibi, yalnız, ile...

Yeni ileti yok Adlar (İsimler)

Cins İsim, Özel isim, Tekil isim, Çogul isim, Topluluk isim, Somut isim, Soyut İsim

Yeni ileti yok İsim (Ad) Tamlamaları

Belirtili isim Tamlaması, Belirtisiz İsim Tamlaması, Takısız İsim Tamlaması, Zincirleme İsim Tamlaması

Yeni ileti yok Cümle Anlatımı

Tanımlama, Üslup, Karşılaştırma, Öznellik ve Nesnellik, Değerlendirme, Koşula bağlılık, Neden-Sonuç

Yeni ileti yok Paragraf

Paragrafın Konusu, Paragrafın Başlığı, Paragrafın Anadüşüncesi, Paragrafın Yardımcı Düşünceleri, Paragrafın Yapısı, Paragrafta Sorulan Kavramlar ve Duygular, Anlatım Biçimleri, Açıklama, Tartışma, Betimleme, Ruhsal Betimleme, Fiziksel betimleme, Öyküleme, Düşünceyi Geliştirme Yolları, Tanımlama, Örneklendirme, Tanık Gösterme, Benzetme, İlişki Kurma

Yeni ileti yok Ses Bilgisi

Büyük Ünlü Uyumu, Küçük Ünlü Uyumu, Ünsüz Benzeşmesi, Ünsüz Yumuşaması, Ses Düşmesi, Ses Türemesi, Ünlü Daralması, Kaynaştırma Harfleri, Ulama

Yeni ileti yok Noktalama İşaretleri

Nokta, Virgül, Noktalı Virgül, İki Nokta, Üç Nokta, Sıra Noktalar, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Kesma İşareti, Soru İşareti, Tırnak İşareti, Parantez (Ayraç) İşareti, Ünlem İşareti

Yeni ileti yok Yazım Kuralları

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler, "Mi" Soru Edatının Yazımı, İkilemelerin Yazımı, Sayıların Yazımı, "Ki" Bağlacının Yazımı, "De" Bağlacının Yazımı, Bileşik Sözcüklerin Yazımı, Yazımı Karıştırılan Sözcükler, Kısaltmaların Yazımı