Uyanan Gençlik

Alt Bölümler

Yeni ileti yok Sayı Dizileri

Aritmetik Dizi, Geometrik Dizi, Fibonacci Sayıları (Dizisi)

Yeni ileti yok Bölünebilme

EBOB ve EKOK, Bölünebilme Kuralları

Yeni ileti yok Bilinçli Tüketici Aritmetiği

Bütçe Oluşturma, Yüzdeler, Oran ve Orantı

Yeni ileti yok Ölçme

Çevre, alan, yüzey alanı, hacim problemleri

Yeni ileti yok Veri Analizi

Veri toplama, düzenleme, temsil etme, yorumlama.

Yeni ileti yok Olasılık

Olasılıkla ilgili problemler

Yeni ileti yok Mantık

Önermeler ve bileşik önermeler, Açık önermeler

Yeni ileti yok Modüler Aritmetik

Bölünebilme, Asal sayı, asal çarpanlara ayırma, bölünebilme kuralları, oklit algoritması

Yeni ileti yok Denklem ve Eşitsizlikler

Doğrusal denklem, iKinci dereceye dönüşen denklemler, ikinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler,

Yeni ileti yok Trigonometri

Yönlü açılar, Trigonometrik fonksiyonlar, yarım açı formülleri, dönüşüm foormülleri, trigonometrik denklemler

Yeni ileti yok Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar

Üstel Fonksiyon, logaritmik fonksiyon, üstel denklem ve eşitsizlikler

Yeni ileti yok Diziler

Gerçek sayı dizileri, sonlu dizi, sabit dizi, aritmetik dizi, geometrik dizi

Yeni ileti yok Dönüşümler

Analitik düzlemde temel dönüşümler, öteleme, yansıma, dönme