Uyanan Gençlik

2017 - 2018 - 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimiçi Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 62069
  • 521
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner
A) Aşağıdaki boşluklara uygun sözcükleri seçip yerleştiriniz.
    (Nebi, Peygamber, Resul, Tebliğ, Vahiy) (5x2=10 puan)
1. Peygamberlerin Allah’tan aldığı emirleri insanlara ulaştırmasına ………………. denir.
2. Allah’ın peygamberleri ile iletişime geçmesi ve bilgi aktarmasına ……………  denir.
3. Kendisinden önceki peygamberin kitabına uyan peygambere ……………………denir.
4. Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara bildiren elçiye ………………….…..…denir.
5. Kendisine kitap indirilmiş peygambere …………………………..denir.

B) Aşağıdaki kavramları sağ taraftaki cümlelerle eşleştiriniz.  ( 5x2=10 puan)

1. Sıdk    (    ) Bütün peygamberler, Allah’tan aldığı emirleri insanlara aktarırlar.
2. Emanet    (    ) Bütün peygamberler, güvenilir insanlardır.
3. Fetanet    (    ) Bütün peygamberler, günahsız ve masum insanlardır.
4. İsmet    (    ) Bütün peygamberler, akıllı, zeki ve çalışkan insanlardır.
5. Tebliğ    (    ) Bütün peygamberler, özü ve sözü doğru insanlardır.

C- Kur'an'da adı geçen 10 peygamber ismini yazınız ?( 1x10=10 puan)
1)               6)   
2)             7)   
3)             8)   
4)             9)   
5)            10)   

D- Mucizenin tanımını yaparak mucizelere 5 örnek veriniz? (15 Puan)
    Mucize:   
1.
2.
3.
4.
5.

E- Asr Suresi ve anlamını yazınız? (15 puan)
Asr suresi:

Anlamı:

F- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları üzerine işaretleyiniz. (10x4=40 Puan)   Son iki sorudan birini seçiniz.

1- Allah'ın insanları, iyiliğe ve doğruluğa yönlendirmek için peygamberler aracılığı ile gönderdiği ilahi kurallar bütününe ne denir?
A) İnsan      B) Ahlak      C) Din         D) Peygamber

2- Allah'ın gönderdiği dini vahiyler aracılığı ile insanlara ilk olarak kimler anlatmıştır?
A) Anne- Baba     B) Allah     C) Melekler   D) Peygamber

3- Peygamberlere verilen suhuf (kitapçıklar) ile ilgili olarak aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Hz. Şit-50 sayfa          B) Hz. İdris-30 sayfa
C) Hz. İbrahim-10 sayfa         D) Hz. Âdem-30 sayfa

- Bugün Hristiyanların çoğunun kabul ettiği İnciller dört tanedir.
4-Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A) Lukaku                    B) Markos
C) Yuhanna                  D) Matta

5- Aşağıdakilerden hangisinde Kur’an-ı Kerim ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) Arapça olarak indirilmiştir.
B) Bütün insanlara gönderilmiştir.
C) Kur’an-ı Kerim’den sonra İncil indirilmiştir.
D) Hz. Muhammed (sav ) ‘e indirilmiştir.

6- Aşağıdakilerden hangisinde mucize ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) Peygamberler mucizelerini Allah’ın izniyle gösterebilirler.
B) Mucizenin amacı inanmayanlara kanıt olması içindir.
C) Mucize, peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğinin de ispatıdır.
D) Mucize, sıradan olaylardır.  uyanangenclik.com

7- Aşağıdaki ilahi kitap ve gönderilen peygamber eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Tevrat – Hz. Musa A. S. 
B) Zebur – Hz. Süleyman A. S.
C) İncil – Hz. İsa A. S.
D) Kur’ân-ı Kerim– Hz. Muhammed S. A. V.

8- Peygamberlere gelen mesajlar aynı amaca yöneliktir. Aşağıdakilerden hangisi bu mesajların ortak amaçlarından biri olamaz?
A) İnsanlara zararlı işleri öğütlemek
B) Yalnız Allah’a kulluk edilmesi gerektiğini kavratmak
C)  İnsanları Allah’ın emirlerine uymaya çağırmak
D) Allah’ın bir olduğunu, eşi ve benzeri olmadığını anlatmak

9-  I-    Kendilerine verilen görevleri yerine getirmeleri
II-  Ortaya çıkan sorunlara çözümler üretmeleri
III- Kararlılıklarıyla başarıya ulaşmaları
Yukarıda verilenler peygamberlerin niteliklerinden hangisiyle daha çok ilişkilidir?
A) Akıllı ve zeki olmak      B) Günahsız olmak
C) Güvenilir olmak      D) Doğru olmak

10- “Peygamberler meleklerden seçilmiş olsaydı insanlar tarafından yadırganırlardı. İnsanlar meleklerin kendileri için örnek olmasına karşı çıkarlardı. İstenilen şeyleri meleklerin yapabileceğini kendilerinin insan olması dolayısıyla yapamayacaklarını söylerlerdi. “
Yukarıda verilen paragrafta insanların meleklerin kendilerine örnek olmasını kabul etmeyecekleri belirtilmiştir. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meleklerin insanlar gibi iradelerinin olmaması
B) İnsanların melekleri sevmemesi
C) Meleklerin kötü varlıklar olması
D) Meleklerin insanları sevmemesi

Tags: