Uyanan Gençlik

2017 - 4. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları (1)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Eğitimhane

  • *
  • 5364
  • 535
  • Cinsiyet: Bay
Aşağıdaki sorularda doğru olan seçeneği işaretleyiniz. 5’er puan
1- Kur’an-ı Kerim peygamberimize hangi tarihler arasında indirilmiştir?
A)   571-610         B)610-622       C)610-632        D) 610-642

2. Kur’an’ın en kısa ve en uzun sureleri hangisidir?
A) Felak - Yasin suresi          B) İhlâs – Rahman suresi       
C) Fatiha – Maide suresi        D) Kevser - Bakara suresi

3. Kur’an-ı Kerim’in ilk inen ayetleri bulunduğu sure hangisidir?
A) Alak          B) Fatiha           C) Kevser        D) Bakara

4. Kur’an-ı Kerim’de kaç  ayet  vardır?
  A) 600           B) 114        C)  6666        D) 30

5. İnnâ âtaynâ kel kevser. Fesalli ……………………….venhar. İnne………………… hüvel ebter
Yukarıda kevser suresi verilmiştir. Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) lirabbike – ebter   B)  Şânieke – ebter     C)  Şânieke – lirabbike      D)   Lirabbike- Şânieke

6. Aşağıdakilerden hangisinde son ilahi kitap ve son peygamber doğru olarak verilmiştir?
A) İncil-Hz.İsa (as)   B) Kur’an-Hz.Muhammed (sav)     
 C) Tevrat-Hz. Davut (as)       D) Zebur-Hz.Musa (as)

7. İslamiyetten önceki döneme ne denir?
A) dahiliye       B) hariciye        C) bevliye        D) cahiliye

8. Kur’an – ı Kerimde toplam kaç sure vardır?
A) 104          B) 114       C) 124           D) 214 

9- Hz. Muhammed (s.a.v) annesi vefat ettiğinde kaç yaşındaydı?
A) 5         B) 6         C) 7          D) 8

10. Allah’ın bize vermiş olduğu nimetler karşısında ona teşekkür etmeye ne ad verilir?
A) Şükür       B) Tövbe        C) Sevap          D) Helal

11.Peygamberimize Kur’an’ı Kerim nerede indirilmeye başlanmıştır ?
A) Kabe'de      B) Hira Mağarasında       C) Camide       D) Sevr Dağı'nda

12. Kur’an – ı Kerim’in   her yirmi sayfadan oluşan bölümüne ne denir?
A) Ayet         B) Sure     C) Mushaf     D) Cüz

13. Hz. Muhammed (s.a.v) ‘in doğum tarihi ve yeri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) 571- Mekke          B) 571- Medine     C) 571- İstanbul            D)  571- Cidde 
 
14. Peygamberimize gelen ilk vahyin anlamı hangisidir?
A) Oku             B) Namaz kıl          C) Oruç tut             D) Dinle

15. Kur’an-ı Kerim …………………………… ‘in halifeliği zamanında kitap haline getirilmiş, ……………………’in halifeliği zamanında ise çoğaltılıp çeşitli şehirlere gönderilmiştir.’’ cümlesinde boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?
A) Hz. Muhammed - Hz. Ömer      B) Hz. Ali – Hz. Osman     
 C) Hz. Ebu Bekir – Hz. Osman      D) Hz. Ömer – Hz. Osman
 
16.  Kur’ân-ı Kerim’in ilk ve son sûresi aşağıdakilerden hangisidir?                 
A) İhlas-Fatiha Suresi                B) İhlâs-Nas Suresi
C) Fatiha-Kevser Sûresi          D) Fatiha-Nas Suresi

17. Kelime-i Şehadetin doğru yazılışı hangi seçenekte verilmiştir?
A) Eşhedü Allah muhammeden resulullah                   
B) Allahümme salli ala seyyidina Muhammed
C) La ilahe illAllah Ya Allah bismillah Allahu ekber   
D) Eşhedü enla ilahe illAllah ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve rasülüh

18- Kur’an-ı Kerim de ayetlerin birleşmesiyle oluşan bölümlere ne ad verilir?
A) Ayet       B) Sure        C) Cüz        D) Tümce

19.Kur’an ayetleri hangi melek tarafından Peygamberimize getirilmiştir?
A) Mikail               B) İsrafil           C) Cebrail          D) Azrail

20. Aşağıdakilerden hangisi ilahi kitaplardan değildir?
A) Kur’an’ı Kerim           B) Zebur           C) Safahat      D) Tevrat

Aşağıdaki  verilen bilgilerden doğru olanına (D) yanlış olanına ( Y) yazınız.8p
(      )  Kur’an’daki ayetler bir araya gelerek sureleri oluşturur.
(     )  Hz. Muhammed en son peygamber ve son ilahi kitap Kur’an- ı Kerim’dir.
(     )  Zebur, Tevrat ve İncil ilahi kitap değillerdir
(     )  Hz. Muhammed 571 yılında Medine’de doğmuştur.
(     )  Kur’an- ı Kerim ilk olarak Hz. Ali  tarafından çoğaltılmıştır.
(     )  Kur’an-ı Kerim tüm insanlığa gönderilmiş evrensel bir kitaptır.
(     )  Kur’an- ı Kerim ilk olarak Hz. Ebu Bekir tarafından toplanarak kitap haline getirilmiştir.
 (     )  Kur’an-ı Kerim 6666 ayet, 114 sure, 30 cüz, yaklaşık 600 sayfadır.

Aşağıdaki boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yerleştiriniz.8p
6666 /  Kevser /  Halime /  Bakara / Cebrail / Abdullah/  30 /   Besmele/ 632
♣  Her işe ………………………………………...ile başlarız.
♣  Vahiy meleği……………………………………’dir.
♣  Kur’an-ı Kerim…………………………………ayetten oluşmuştur.
♣  Peygamberimizin süt annesinin ismi………………………………………………dir.
♣  Kur’an-ı Kerim ……………………..cüzden oluşmaktadır.
♣  Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresi………………………………..en kısa suresi ise……………………………..suresidir.
♣   Peygamberimiz …………………….. yılında vefat etmiştir.
♣   Peygamberimizin babasının  ismi…………………………………..’dır.

 Aşağıda sol tarafta verilen ifadeleri uygun sözcüklerle eşleştiriniz. 4P   
Allah’ın peygamberleri aracılığıyla insanlara mesaj göndermesi.   1     CÜZ
Kur’an-ı Kerim’deki 114 bölümden her biri.   2   AYET
Kur’an-ı Kerim’deki her yirmi sayfaya verilen ad.   3   VAHİY
Kur’an surelerini oluşturan ifadelerden her biri.   4   SURE

Tags: